Peter ten Haaf

Het gebruik van (real-time) data productieprocessen aan- en bijsturen - in verspaning spreekt men van 'adaptief bewerken' - is de toekomst van productie. Dit wordt mogelijk door de toegenomen beschikbaarheid aan sensoren. Alles staat of valt echter met het beschikken over en begrijpen van een gestandaardiseerd en gestructureerd model, waarin de digitale informatie wordt verwerkt tot een fysieke actie. Dergelijke modellen vormen de sleutel tot een succesvolle digitalisering. In een reeks blogposts brengen we enkele basismodellen onder de aandacht. In dit tweede deel behandelen we een model voor de berekening van de specifieke snijkracht.

Jan Kempeneers

Metaalverwerkend bedrijf Malmar gaat voor flexibele automatisering in zijn high-mix-low-volume-productie. Het project omvat niet alleen de introductie van herconfigureerbare mobiele gecobotiseerde productieassistenten ter ondersteuning van de operatoren, maar ook andere ingrepen zijn nodig om een vlotte gang van zaken te garanderen binnen de productiecel, waaronder een nieuw systeem voor de verenkeling en aanvoer van moeren aan een moerprojectielasmachine.

Peter ten Haaf

Het gebruik van (real-time) data productieprocessen aan- en bijsturen - in verspaning spreekt men van 'adaptief bewerken' - is de toekomst van productie. Dit wordt mogelijk door de toegenomen beschikbaarheid aan sensoren. Alles staat of valt echter met het beschikken over en begrijpen van een gestandaardiseerd en gestructureerd model waarin de digitale informatie wordt verwerkt tot een fysieke actie. Dergelijke modellen vormen de sleutel tot een succesvolle digitalisering. In een nieuwe reeks blogposts brengen we enkele basismodellen onder de aandacht. In dit eerste deel behandelen we de standtijdsrechte, een model om de juiste snijsnelheid te kiezen.

Samuel Milton

Op het online platform 'Modelgebaseerd bewerken' vindt u rekenmodellen om de economische snijsnelheid te bepalen met behulp van informatie uit de standtijdsrechte(n). Dit geeft u de mogelijkheid om het meest kostenefficiënte verspaningsproces te selecteren. Om de praktische implementatie van de rekenmodellen te ondersteunen, organiseren we opleidingen.

Tom Jacobs

Gereedschapsbewaking is belangrijk bij het freesproces, om te kunnen automatiseren en de kwaliteit van producten te garanderen. Dit is geen eenvoudige opgave wannneer er microfreesjes in het spel zijn, en hiervoor kunnen akoestische sensoren een oplossing bieden.

Peter ten Haaf
Samuel Milton

Er bestaan tal van werkmethoden en rekenmodellen die kunnen ondersteunen bij het samenstellen van een optimaal verspaningsproces. Echter, veel rekenmodellen zijn in onbruik geraakt of worden slechts ten dele ingezet. Daar brengen we nu verandering in dankzij de lancering van ons nieuwe platform 'modelgebaseerd bewerken', waarop vertrouwde en innovatieve oplossingen worden aangeboden in een praktijkgericht formaat. U leert het kennen op 22 april tijdens ons webinar.

Samuel Milton
Tom Jacobs

Het trillingsgedrag speelt een essentiële rol in de prestaties van verspanende machines en bij de verspaningsprocessen, met een rechtstreekse invloed op het materiaalverwijderingspercentage, de oppervlaktekwaliteit van het afgewerkt product en de dimensionele en vormnauwkeurigheid ervan. Toch is dit onderwerp nog steeds weinig onderzocht in de fabricagewetenschap.

Tom Jacobs

Een recent ontwikkelde koelmethode die gebruik maakt van superkritische CO2 kan ervoor zorgen dat cryogeen koelen competitief is met klassieke koelmiddelen in de verspaningsprocedés. De methode brengt enkele belangrijke voordelen met zich mee.

Peter ten Haaf

Bij het streven naar een Industrie 4.0-productiesysteem is de eerste vereiste de productiemachines te connecteren binnen een netwerk. In een verspanende productieomgeving met een grote verscheidenheid aan machines - moderne, verouderde, voor batchprocessen, manuele, enz. - vormt dit een grote uitdaging.

Samuel Milton
Peter ten Haaf

Via adaptief bewerken is het mogelijk in verspaning gerichte acties te nemen op basis van de actuele productiesituatie. De succesvolle toepassing staat of valt met het beschikken over correcte (real-time) data en over de bijhorende gestructureerde en gedigitaliseerde werkmethoden. Voor dit laatste punt zijn verschillende modellen ontwikkeld die we binnen het project ‘Modelgebaseerd bewerken’ zullen aanbieden via een online platform.