Verken de mogelijkheden voor positionering binnen- en buitenshuis

Om u een goed beeld te geven van de allernieuwste positioneringstechnologieën voor binnen en buiten, organiseert het Mechatronics 4.0-team een masterclass-seminarie over positioneringstechnologieën. Tijdens dit seminarie zullen we kijken naar lokaliseringstechnologieën die binnen industriële en logistieke omgevingen kunnen worden gebruikt om assets of goederen en mobiele systemen/voertuigen te lokaliseren.

Het belang van positionering in ons dagelijks leven is in het voorbije decennium significant toegenomen. De weg vinden zonder GPS lijkt een soort verloren talent uit het verleden te zijn geworden.

Aanvankelijk was positioneringstechnologie alleen geschikt voor buitenshuis (deels als gevolg van de militaire herkomst van de GPS-signalen). GPS-signalen werken niet binnen gebouwen of in nauwe straatjes, want ze worden door daken en muren afgezwakt en weerkaatst. Meer recent zijn meerdere commercieel verkrijgbare positioneringstechnologieën voor binnen gebouwen verschenen. Een positioneringssysteem voor binnenshuis kan helpen bij het afleveren van locatiegebaseerde content en reclame, maar binnenpositionering heeft zijn grootste nut binnen de automatiserings- en logistieksector.

Op zoek naar een geschikte positioneringsoplossing

Met voldoende accurate binnenpositionering kunnen steeds meer systemen zelfstandig werken. Er zijn echter meerdere lokaliseringstechnologieën in ontwikkeling en geen van die technologieën leent zich voor alle toepassingen. Ook de combinatie van meerdere positioneringstechnologieën blijft een uitdaging. Er is dus (nog) geen eenvoudig antwoord op de vraag wat de meest passende positioneringsoplossing is.

Er zijn uiteenlopende toepassingen met uiteenlopende vereisten. Niet elke toepassing vereist een hoge mate van nauwkeurigheid of een hoge updatefrequentie. Sommige toepassingen moeten in een statische omgeving kunnen werken, terwijl andere in zeer dynamische industriële omgevingen moeten kunnen presteren. In bepaalde gevallen kan de werking significant worden verbeterd door meerdere positioneringstechnologieën te combineren. Een betrouwbaar gecombineerd binnen- en buitenpositioneringssysteem is weliswaar (nog) niet zonder meer beschikbaar, maar er zijn al meerdere technologieën beschikbaar die mogelijk geschikt zijn voor uw toepassing.

Masterclass-seminarie

Om u een goed beeld te geven van de allernieuwste positioneringstechnologieën voor binnen en buiten, organiseert het Mechatronics 4.0-team op 28 maart een masterclass-seminarie over positioneringstechnologieën. Tijdens dit seminarie zullen we kijken naar lokaliseringstechnologieën die binnen industriële en logistieke omgevingen kunnen worden gebruikt om assets of goederen en mobiele systemen/voertuigen te lokaliseren.

Meerdere bedrijven zullen getuigen van hun ervaring met diverse technieken binnen hun toepassingen.

Tijdens het seminarie zullen de volgende technologieën worden besproken:

  • Ultra-Wide Band
  • GPS
  • Bluetooth (BLE), Wi-Fi, …
  • Sensor fusion (IMU, Encoder, Radar, …)
  • Visual Odometry 

U vindt alle verdere informatie over het programma en de registratie in onze agenda.