Verbindingstechnieken: niet lassen, niet klinken, maar verlijmen!

Hoewel maakbedrijven heel wat ervaring hebben om met klassieke technologieën gelijksoortige materialen te verbinden, blijkt de combinatie van twee verschillende materialen vaak nog een uitdaging. Sirris, Agoria, BIL en Flanders Make sloegen daarom de handen in elkaar om praktische kennis van verbindingstechnieken beter bekend te maken bij de industrie. Dit project kreeg de naam ''Multi Material Joining' en op 13 september vindt het derde netwerkevent plaats.

Bent u vertrouwd met de nieuwste evoluties in lassen, lijmen, rivetteren of clinchen? Weet u hoe uw productontwerp of proces hieraan aan te passen? Kunt u meerwaarde halen met deze technieken?

Innovatie voor product en proces

Producten van de toekomst zullen het juiste materiaal op de juiste plaats hebben en verbinding is hierbij een kritisch onderdeel. Voor constructeurs uit de transportsector, machinebouw, consumenten- en bouwproducten kunnen unieke producten - in performantie, gewicht of functionaliteit - enkel gerealiseerd worden door een optimaal ontwerp te koppelen aan een doorgedreven productietechniek. De praktische kennis van rivetteren, clinchen, lijmen of lastechnieken voor de verbinding van verschillende materialen kan hierbij cruciaal zijn.

Mits op de juiste manier ontworpen en toegepast, kunnen lijmverbindingen worden gebruikt voor structurele toepassingen. Lijmtechnologie wordt steeds vaker gebruikt in de luchtvaartindustrie, maar evenzeer is er inmiddels een norm ontwikkeld, met name de DIN6701, voor structurele lijmverbindingen in treinen. Ook in andere sectoren zijn er initiatiefnemers die met nieuwe toepassingen komen, als alternatief voor het lassen of het mechanisch verbinden.

Op woensdag 13 september zal in het Innovation Center van 3M in Delft een netwerkevent over lijmen en verlijmingstechnieken plaatsvinden. Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Cluster Innovatief Bedrijfsnetwerk Composieten en het VIS-traject Verbinden van Multimaterialen. Daarnaast wordt er een uitgebreid bezoek gebracht aan het Innovation Center en kunt u deelnemen aan een brainstormsessie over de cases die worden aangebracht door de bedrijven die wensen te innoveren rond verlijming.

Wilt u meer weten over deze nieuwe technieken of onderzoeken of ze toepasbaar zijn in uw bedrijf? Kom dan op 13 september naar het derde netwerkevent in Delft. Meer info vindt u in onze agenda.

Dit initiatief wordt ondersteund door VLAIO.