Van ontwrichtende innovatie naar hyperschaalbaarheid (hyperscalability)

Hoe hyperschaalbaarheid toe te passen voor een toekomstgericht bedrijf? We tasten de grenzen af van de filosofie van de ontwrichtende innovatie ('disruptive innovation') en waarom bedrijven om succes te boeken de denkpiste van de hyperschaalbaarheid moeten volgen in markten waar ‘het recht van de sterkste’ telt.

Ontwrichting alleen is niet genoeg 

Ontwrichtende innovatie is een concept dat is ingevoerd door Clayton Christensen, professor aan de Harvard Business School. In tegenstelling tot zijn bekende voorganger Michael Porter, wiens interesse uitging naar het succes van bedrijven, onderzoekt Christensen waarom bedrijven falen. In zijn bestseller The Innovator's Dilemma beschrijft Christensen waarom grote bedrijven zich eerder richten op incrementele dan op ontwrichtende innovatie, waarbij ze vaststellen dat het nastreven van dit laatste de korte-termijnrentabiliteit ondermijnt. Zijn boek is een verre echo van het creatieve destructieconcept van de invloedrijke economist Joseph Schumpeter, beschreven in 1942. Christensen voert aan dat elk bedrijf ontwrichtend moet zijn of ontwricht zal worden. 'Disruption' werd de mantra van Silicon Valley, waar startups voortdurend de zoveelste ‘killer app’ lanceren. 

Tijd voor een omwenteling? 

Lees het volledige artikel op Techniline of download het hier!