Twee gratis rapporten inzake windenergie in koude klimaten

De expertgroep Task 19 van IEA Wind publiceerde onlangs twee rapporten inzake windenergie in koude klimaten. Beide rapporten zijn nu gratis beschikbaar.

Windenergie in koude klimaten (dit omvat zowel klimaten met lage temperaturen als klimaten met ijsvorming) neemt snel toe: er komt jaarlijks maar liefst 12 GW bij, het equivalent van 4.000 grote windturbines van elk 3 MW. Deze grote markt heeft te kampen met enkele specifieke uitdagingen, zoals ijsvorming in de atmosfeer. Dit fenomeen leidt tot ophoping van ijs in windturbines; daarnaast hebben de componenten te lijden van de ermee gepaard gaande lage temperaturen. De markt beslaat meerdere zones wereldwijd (zie deze gratis online ijs- en vriestemperatuurkaart voor meer informatie). IJsafzetting op turbinewieken kan leiden tot een energieproductieverlies van tot wel 20 procent op jaarbasis. Ook de mechanische belasting voor de turbine, het door de wieken veroorzaakte geluidsniveau en de kans op weggeslingerd ijs neemt erdoor toe.

VTT leidt sinds 2002 een internationale expertgroep genaamd IEA Wind Task 19 'Wind Energy in Cold Climates'. Deze groep heeft als taak de grootschalige implementatie van windenergie in koude klimaten op veilige en economisch haalbare wijze mogelijk te maken. De expertgroep verzamelt en verstrekt informatie over windenergie in koude klimaten, inclusief projectontwikkeling, gebruik en onderhoud (O&M), veiligheid, gezondheid en milieu (VGM), operationele ervaring en recent onderzoek. De werkperiode van de huidige groep Task 19 loopt van januari 2016 tot december 2018.

Task 19 publiceerde recent twee belangrijke documenten:

  • Available technologies - een rapport uit mei 2016 waarin de voornaamste beschikbare technologieën voor windenergietoepassingen in koude klimaten worden samengevat. Het rapport omvat een lijst met beschikbare ijsvormingskaarten, vriesweermodellen, ijsdetectoren, turbines met ijsbeschermingssystemen (ijsverwijdering en tegengaan van ijsafzetting), evaluaties inzake de afwerping van ijs, gebruik en onderhoud, normen en tests. Hiermee vindt u in enkele minuten een oplossing voor uw probleem met ijsvorming of lage temperaturen.
  • Recommended practices - een rapport uit februari 2017 dat als internationale prestandaard dient: een overzicht van alle best practices van experts wereldwijd op het vlak van de ontwikkeling en exploitatie van windmolenparken in koude klimaten. Door dit rapport te lezen, verlaagt u uw risico's en onzekerheden rond de ontwikkeling en exploitatie van turbines in koude klimaatomstandigheden.

In 2017–2018 zal Task 19 zich focussen op onder meer het volgende:

  • De ontwikkeling van internationale richtlijnen inzake ijsafwerping
  • De ontwikkeling van prestatie-evaluatierichtlijnen voor ijsbeschermingssystemen voor turbines (systemen voor ijsverwijdering en voor het tegengaan van ijsafzetting)
  • De voortzetting van het werk rond koude klimaataspecten voor de internationale norm IEC 61400-15 ed1 'Site Energy Yield Assessment' ('Evaluatie van het energierendement van een locatie')

OWI-Lab is een van de leden van de IEA-onderzoeksgroep Task 19, een internationale expertgroep binnen IEA 'RD&D Wind' die zich bezighoudt met windenergie in koude klimaten.

(Bron: https://vttblog.com)