Toyota geeft haar brevetten vrij voor brandstofbatterijen

Om de eerste generatie van waterstofvoertuigen een boost te geven, verdeelt Toyota haar 6000 brevetten op brandstofbatterijen.   

In december 2014 heeft Toyota in Japan de Mirai gelanceerd, de eerste waterstofwagen bedoeld om in serie verkocht te worden.  De rest van de wereld zou moeten volgen.

Maar om deze waterstofvoertuigen een boost te geven, heeft de automobielconstructeur het nodig geacht hiervoor ruime samenwerkingsverbanden te zoeken. Als aanzet daarvoor heeft Toyota deze week aangekondigd dat zij haar portefeuille van 5680 brevetten over technologieën van waterstof-batterijen zal vrijgeven (de brandstofbatterij zelf, de waterstoftanks, de controlesoftware en de industriële procedés om het gas op te wekken en te verdelen).

Deze ingreep op de markt doet denken aan deze van Tesla in 2014 die haar brevetten voor het herladen van wagenbatterijen vrijgegeven heeft. (zie Techniline 05.09.14

Bron : http://www.toyotanewsroom.com

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.