Tools voor eco-compliance (3) - ontsluit de eco-compliance-wetgeving voor uw product

Van uitdagingen rond het milieu een opportuniteit maken, het kan! Maar hoe dit aanpakken? In dit derde deel van onze vierdelige reeks rond eco-compliance verdiepen we ons in de regelgeving. De regelgeving identificeren die van toepassing is op uw product is iets dat u graag zo efficiënt mogelijk wil uitvoeren. Vaak is het overzicht bewaren echter een lastige taak en is het onduidelijk wat afkortingen zoals ROHS, ErP en EPBD betekenen. We helpen u een handje.

In het eerste artikel van onze reeks werden de verschillen tussen normen en wetten verduidelijkt. In daarop volgende delen brengen we een aantal laagdrempelige hulpmiddelen in kaart. Daar waar er geen of onvoldoende gereedschappen beschikbaar zijn, creëren we (Sirris en Agoria) zelf de nodige methodieken om u op weg te helpen.

Wat kunt u in deze vierdelige reeks verwachten?

  1. Regelgeving en normen
  2. De Normvinder helpt u oriënteren
  3. Ontsluit de eco-compliance-wetgeving  voor uw product
  4. Case study rond regelgeving met betrekking tot energie-efficiëntie (white paper) 

Stroomdiagram

Agoria en Sirris werken momenteel een methodiek uit, waarmee via een snelle en meer uitgebreide webtool de relevante wetgeving kan worden geïdentificeerd. Hierdoor moet het voor iedereen mogelijk worden om zeer snel de relevante regelgeving te identificeren specifiek voor uw producten.

Via onderstaand schema proberen we alvast een eerste aanzet te geven voor het snel identificeren van de mogelijke EU relevante wetgeving voor uw product met betrekking tot milieu- en energie-efficiëntie.

U vindt een overzicht van de relevante vragen die gesteld zullen worden. Door het schema te volgen zult u uiteindelijk terechtkomen op een pagina met productregelgeving, waar de EU wetgeving wordt uitgelegd die waarschijnlijk op uw product van toepassing is. Gezien de complexiteit en de mogelijkheden is het via het schema nog niet mogelijk om het overzicht te zien, maar dit zal beschikbaar zijn in de webtool. Onder het schema is wel te zien welke wetgeving van toepassing is bij een positief antwoord.

Voor de ontwikkeling van de webtool is het voor ons erg belangrijk ook uw feedback te ontvangen. Ziet u dus nog punten voor verbetering in ons schema? Stel ze ons zeker voor, zodat we ze kunnen opnemen tijdens de ontwikkeling van de webtool!

Productlijst Eco design directive: cf. Agoria website

Het schema beschrijft de verschillende vragen die beantwoord dienen te worden. Afhankelijk van de antwoorden zal een bepaald pad gevolgd worden. Uiteindelijk komt men via de tool op een productregelgevingspagina met een overzicht van de wetgeving die zeer waarschijnlijk van toepassing is. Op dit ogenblik kunnen we alleen een overzicht geven van de EU wetgeving die van toepassing is bij een bepaalde vraag.

Overzicht wetgeving

Hier volgt een overzicht van de wetgeving die mogelijk op uw product van toepassing is als u de vraag positief beantwoordt:

Is het één van de producten in de volgende tabel?

Zo ja, Ecodesign- en/of energie-etikettering-wetgeving

Is het elektrische of elektronische apparatuur?

Zo ja, Restriction of hazardous substances (RoHS)           

Heeft het product een impact op de energieprestatie van gebouwen?

Zo ja, Energy performance of buildings (EPBD)

Is het een mobiele machine met brandstofmotor?

Zo ja, Emissies van motoren voor niet voor de weg bestemde machines

Is het materieel die vooral buitenshuis gebruikt wordt?

Zo ja, Richtlijn voor geluid van machines buitenshuis

Bevat het product gefluoreerde broeikasgassen of heeft deze nodig?

Zo ja, F-gas-wetgeving 

Er is dus heel wat regelgeving die te maken heeft met energie-efficiëntie en milieu en van toepassing is op het productdesign. In een volgend artikel geven we u een beeld van hoe u kunt inspelen op de opkomende regelgeving. Op basis van een overzicht van de Europese regelgeving en hoe deze tot stand komt, laten we u zien hoe vooruitlopende bedrijven dit proces gebruiken in de commercialisering van hun producten.

Hoe kunnen we ook voor uw product de hefbomen tot duurzame winst helpen maximaliseren? Neem contact met ons op!

Dit artikel verschijnt in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.

(Bron foto bovenaan: https://pixabay.com)