Tools voor eco-compliance (2) - de Normvinder helpt u oriënteren

Van uitdagingen rond het milieu een opportuniteit maken, het kan! Maar hoe dit aanpakken? In een vierdelige reeks rond eco-compliance zoomen we in op de kansen die ontstaan door de steeds strenger wordende regelgeving, het groeiende aantal normen, het toenemend belang van labels en de steeds meer veeleisende klanten. In dit tweede deel geven we inzage in de Normvinder, een praktische handleiding en zoekstrategie.

In het eerste artikel van onze reeks werden de verschillen tussen normen en wetten verduidelijkt. In dit en de volgende delen brengen we een aantal laagdrempelige hulpmiddelen in kaart. Daar waar er geen of onvoldoende gereedschappen beschikbaar zijn, creëren we (Sirris en Agoria) zelf de nodige methodieken om u op weg te helpen.

Wat mag u in deze vierdelige reeks verwachten?

  1. Regelgeving en normen
  2. De Normvinder helpt u oriënteren
  3. Identificeer dwingende regelgeving voor uw product
  4. Case study rond regelgeving met betrekking tot energie-efficiëntie (white paper)

De Normvinder is een krachtige zoekmethodiek die u moet toelaten de juiste normen te vinden. Het doel van deze methodiek is u te helpen om de meest geschikte publieke websites te identificeren en dan zo gericht mogelijk de van toepassing zijnde normen te identificeren.

Er bestaan verschillende normtypes die we als volgt kunnen indelen:

  1. Fundamentele normen - die betrekking hebben op terminologie, conventies, tekens en symbolen, enz.
  2. Test- en analysenormen - die eigenschappen zoals temperatuur en chemische samenstelling meten.
  3. Specificatienormen - die kenmerken van een product (productnormen) of een dienst (servicenormen) en hun minimale prestaties, geschiktheid voor het gebruik, interface en interoperabiliteit, gezondheid en veiligheid, bescherming van het milieu, enz. definiëren.
  4. Organisatienormen - die de functies en relaties van een bedrijf beschrijven, evenals elementen zoals kwaliteitsbeheer, onderhoud, waardeanalyse, logistiek, project of systeem management, productie management, etc.

Stappenplan

Start met het kiezen van het normalisatiedomein dat je naar de publieke website leidt die van toepassing is voor uw product of dienst. Ook de markt waar uw product op de markt komt, bepaalt waar u best uw norm kan opzoeken. Daarom bepaalt u dus ook het geografische toepassingsgebied. 

Daarna kunt u van start gaan met het eigenlijke zoeken in de databases van de publieke websites (zie schema).

Een succesvolle zoekstrategie start met zoeken op generieke trefwoorden, waarbij u de ICS-code (International Classification for Standards) en de Technische Commissie (TC) noteert. Deze kunt u in een volgende iteratie gebruiken om de zoekopdracht te verbeteren. Ten slotte gebruikt u nog de mogelijkheden die de zoekmotor van de website zelf aangeeft om de specifieke zoekopdrachten uit te voeren. Kies hierbij de richtlijnen of verordeningen. 

De uitgebreide beschrijving van deze zoekstrategie met o.a. de links naar de publieke websites, kunt u via deze link vinden.

In het volgende artikel geven we u een inzicht in een bijkomende laagdrempelige tool die u toelaat de dwingende regelgeving van toepassing op uw product te identificeren.

Hoe deze methodieken integreren in uw productontwikkelingsproces? Neem contact op, zodat we u gericht kunnen helpen om kansen om te zetten in reële, duurzame winst. Sirris en Agoria helpen u verder op pad om, net zoals zo veel andere bedrijven, de vruchten te plukken van duurzame innovatie. Heb je hierbij nog vragen? Aarzel niet en contacteer ons!

Dit artikel verschijnt in het kader van het project ‘Eco-compliance als competitief wapen’, uitgevoerd door Sirris en Agoria, met de steun van VLAIO.

(Bron foto bovenaan: dreamstime)