Technologieën voor de toekomst

Deloitte heeft een studie gepubliceerd over een Amerikaans innovatie-ecosysteem, de uitdagingen ervan en concurrentiële positie. Tien sleuteltechnologieën zijn hierin opgenomen en in het bijzonder vijf die prioritair zijn voor de Europese maakindustrie.

In de zeer dynamische werkomgeving van vandaag zijn toptechnologieën meer dan ooit essentieel om het economisch concurrentievermogen van de ondernemingen te verbeteren en de welvaart van een land te ondersteunen. 

Het kabinet Deloitte en de Raad voor Concurrentiebeding in de Verenigde Staten (CoC) hebben onlangs een studie gepubliceerd over het Amerikaans innovatie-ecosysteem, de uitdagingen ervan en de positie in verhouding tot Europa en China. 

Maar vooral maakt dit rapport gewag van de tien toptechnologieën die het meest veelbelovend zijn voor de productie van morgen. Het is gebaseerd op interviews met ondernemingsleiders, verantwoordelijken voor onderzoek en andere experten in bedrijven zoals ABB, Kraft, Deere, Dow Chemical, PepsiCo, Ford Motor, General Electric, IBM of Lockheed Martin.

Lees meer op Techniline.