Tal van voordelen met 'tangent plane machining'

'Tangent plane machining' is een nieuwe freesstrategie, ontwikkeld door OPEN MIND. De bewerkingsstrategie maakt gebruik van kegelvormig, langwerpig gereedschap met een extreem grote radius, dat grotere baanafstanden mogelijk maakt voor dezelfde theoretische kamhoogte. De voornaamste voordelen hiervan zijn een tijdwinst tot 90 procent, een betere oppervlaktekwaliteit en een langere levensduur van het gereedschap.

De oppervlaktekwaliteit (kamhoogte) bij frezen wordt beïnvloed door de radius van het gereedschap en de snedediepte (ap) of snedebreedte (ae). Hoe groter de radius, des te kleiner zal de kamhoogte zijn met dezelfde stapwijdte. Met een kogelfrees is de diameter van het gereedschap het dubbele van de gereedschapsradius. Dus omdat het gereedschap een grote radius heeft, zal de diameter zeer groot zijn, wat in de praktijk niet haalbaar is (omwille van commerciële beschikbaarheid en geometrische beperkingen). Om dit probleem aan te pakken kan langwerpig snijgereedschap worden ingezet, wat neerkomt op een combinatie van een extreem grote radius in de snijzone en een normale diameter.

Meer info over deze technologie vindt u in VDI Integrierte Produktion 9/2015.

Sirris gaat dieper in op de opportuniteiten en uitdagingen binnen het domein van precisiebewerking in zes white papers. Wilt u zeker zijn dat u hiervan geen enkele mist?  Registreer u en download ze alle zes tijdens de komende maanden !

Sign up to receive the white papers

Tags: