Systematische aanpak voor optimaal ontwerp van koelsystemen voor aandrijvingen

Een systematische modelgebaseerde aanpak voor het ontwerp van koelsystemen werd succesvol toegepast op cases van Picanol (koeling van elektrische motoren), NV Michel Van de Wiele (koeling van een groot aantal actuatoren) en Bluways (koeling van elektrische energieopslagsystemen).

Binnen het OPCOPE-project werkte Flanders Make - de geassocieerde labo’s UGent-EEDT en KULeuven-Electa inbegrepen - aan deze systematische modelgebaseerde aanpak voor het ontwerp van koelsystemen.

Het ontwerp van koelsystemen wordt almaar uitdagender. Er worden steeds vaker compacte, krachtige actuatoren ingebouwd om de functionaliteit van machines te verhogen, wat leidt tot hogere vermogensdichtheden en hogere eisen qua koeling. De state of the practice is vaak nog dat men het koelsysteem achteraf ontwerpt. Dit leidt tot trial-and-error oplossingen en overgedimensioneerde systemen. Het is optimaler om al in de beginfase rekening te houden met de koeling. Een systematische modelgebaseerde aanpak vereenvoudigt het co-ontwerp van actuatoren en koeling.

Lees meer op Techniline.