In de maakindustrie vormt de materiaalkost typisch meer dan de helft van alle kosten. De nuttig gebruikte materialen komen terecht in het eindproduct, maar even goed gaat een deel van de inkomende materialen verloren. De afvalfracties bestaan uit heel wat verschillende materialen, hebben een verschillende oorsprong en kunnen op verschillende wijzen herwerkt of gerecycleerd worden.

Voor de achtste keer ondertussen deed een team van Leuvense studenten mee aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Voor de eerste keer kon het winnen met zijn zonnewagen BluePoint.

Je afvalberg verkleinen en meerwaarde creëren door materiaal te recycleren tot nieuwe producten is een duurzame doelstelling. Deze verwezenlijken blijkt in realiteit niet altijd evident en bedrijven die een dergelijk project overwegen, hebben vaak heel wat vragen. Maatwerkbedrijven Televil en Mivavil zetten alvast een eerste stap, met de hulp van Sirris.

Sirris is actief in verschillende concurrentiepolen in Wallonië die bedrijven en actoren rond veelbelovende economische domeinen groeperen: Mecatech, Skywin, Biowin, Greenwin.

Verpakkingsafval kan je aanpakken. Soms is echter de inspiratie op. Wie immers al meerdere projecten heeft opgestart en succesvol uitgewerkt in zijn bedrijf weet dat het spook van de ideearmoede opduikt. Daarom willen we u wat extra inspiratie, een andere aanpak en een paar tips aanreiken om nieuwe bijkomende stappen te identificeren.

Samenwerking en circulair ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat we zelf de daad bij het woord willen voeren, zullen we de doorstroming van kennis via de Cirkeltips onder de aandacht brengen via een reeks blogs. Hierbij een blog waarin we verwijzen naar enkele concrete stappen rond hoe uw personeel beter doen sorteren.

Moet u in 2019 een nieuw preventieplan verpakkingen opmaken en indienen bij de Interregionale Verpakkingscommissie (IVCie)? Op 12 juni organiseren Sirris en Agoria een workshop rond dit thema.

Corrosiebestrijding is een belangrijke kostenfactor, vooral in barre omgevingen als de Noordzee. Het NeSSIE-project heeft in deze strijd een waardevolle bijdrage geleverd (en ook vandaag nog) met de ontwikkeling van drie demonstratieprojecten voor anti-corrosieoplossingen, die zich toespitsen op de infrastructuur voor offshore hernieuwbare energie (OHE).

Samenwerking en circulair ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat we zelf de daad bij het woord willen voeren, zullen we de doorstroming van kennis via de Cirkeltips onder de aandacht brengen via een reeks blogs. Hierbij een eerste blog waarin we u verwijzen naar enkele concrete stappen over afspraken maken met afvalinzamelaars.