Wilt u inzicht in welke digitale technologieën kunnen bijdragen tot het verlengen van de levensduur van uw producten? Op 14 juni organiseren Sirris en Agoria de Circular Bytes-workshop ' When digital meets circular' die inzoomt op digitale technologieën ter ondersteuning van onderhoud, herstel, hergebruik en ‘remanufacturing’.

Elk jaar organiseert het Punch Powertrain Solar team dat uit ingenieursstudenten van KU Leuven-Groep T bestaat de Solar Olympics om middelbare scholieren uit te dagen rond zonne-energie te werken. Uit de vele inzendingen werden de dertig meest belovende projecten geselecteerd voor de finale die op 9 mei plaatsvond.

Voor de valorisatie van metaalspanen zijn reeds verschillende oplossingen bij een brede groep bedrijven gekend. Voor de verwerking van de emulsies, slijpstof (filterstof) en slijpslib steken er echter meer specifieke problemen de kop op die valorisatie en recyclage bemoeilijken. Op 8 mei organiseren Sirris en Agoria een workshop waarin we deze problematiek opnemen en u handvatten aanreiken om hiermee aan de slag te gaan.

Hoe kunnen digitale technologieën u helpen kwaliteitsvoller en efficiënter te recycleren? Dat komt u op 4 mei te weten tijdens de eerste Circular Bytes Workshop, die inzoomt op digitale technologieën ter ondersteuning van recyclage.

In koude klimaten kunnen ijsvorming en lange periodes van extreme vriestemperaturen het gedrag van standaard windturbines aantasten; dit heeft een negatieve impact op de economische aspecten en op de veiligheid van het windmolenpark. Het gedrag van windturbines in koude klimaten wordt op internationaal niveau onderzocht door de IEA Wind TCP Task 19, een groep van experts waarin Sirris België vertegenwoordigt.

Om interactie tussen onze technologische industrie en de beste universiteiten wereldwijd te stimuleren hebben Sirris en Agoria het 'Top Faculty'-initiatief opgezet. Bruggen bouwen tussen onze technologische industrie en een globaal ecosysteem van topuniversiteiten versterkt immers het concurrentievermogen en innovatie.

Metaalverwerkende bedrijven hebben dikwijls te maken met grote hoeveelheden spaanafval zoals spanen, slijpsel of koelemulsies. Het is niet altijd eenvoudig om als bedrijf deze afvalstromen te valoriseren. Sirris en Agoria organiseren op 8 mei een workshop die verder inzoomt op levensduurverlenging en hergebruik van koelemulsies en de verwerking van afval van slijpprocessen.

Hoe nieuw zijn de nieuwe businessmodellen om tot een circulaire economie te komen eigenlijk? Ook een blik achteruit kan ons een en ander bijleren, met dank aan de 18de eeuwse ingenieur en uitvinder James Watt.

De aanpak van corrosieproblemen en de ontwikkeling van nieuwe materialen in de golf-, getijden- en offshore windenergiesectoren in Europa kan tegen 2050 leiden tot een besparing van 84 miljard euro voor ontwikkelaars en kan tot 82 miljard euro aan opportuniteiten betekenen voor de bevoorradingsketen. Dat staat in twee nieuwe rapporten in het kader van het NeSSIE-project, waarin Sirris als partner betrokken is.