Corrosie en fouling zijn twee grote problemen die alle commerciële activiteiten in een maritieme omgeving treffen. De kwaliteitstoestand van de activa gaat erop achteruit en ze vergen permanent monitoring en onderhoud om problemen op grote schaal te voorkomen. Op 1 april organiseert de Hogere Zeevaartschool Antwerpen zijn 2de Internationaal Symposium rond Corrosie en Vervuiling om deze problematiek aan de orde te stellen en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van bescherming tegen corrosie en vervuiling te bespreken.

Kunststoffen in een circulaire economie is een onderwerp dat terecht erg veel aandacht krijgt. De meeste aandacht gaat naar de verpakkingen die veelal eenmalig gebruikt worden, veel minder echter naar het gebruik van kunststoffen in producten met een langere levensduur. De kunststoffen in deze producten zijn vaak maar een onderdeel van een complexere samenstelling.

U wenst een circulair project in uw bedrijf op touw te zetten of op te schalen. Maar welke impact heeft het uitvoeren van een circulair project op uw onderneming? Wat is uw huidig organisatiemodel en welke bouwstenen zijn cruciaal? Hoe zult u uw circulair project realiseren? We geven u een stappenplan om aan de slag te gaan.

Heel wat maakbedrijven maken in of bij productie gebruik van verschillende chemische stoffen, zoals lijmen, coatings, ontvetters, oliën, koel-, snij- en smeermiddelen, ... De resten en overstock van deze producten, de verpakkingen en reststoffen zijn vaak moeilijk optimaal te valoriseren of nuttig in te zetten. We stellen hier een aantal actiedomeinen voor om dit veelal gevaarlijk afval en overstock te beheren en te verminderen.

Afval brengt heel wat kosten met zich mee. Efficiënt materiaalgebruik is ongetwijfeld een belangrijke factor om kosteneffectief te produceren en ook de afvalberg beperkt te houden. Om te kunnen optimaliseren is kennis van materialengebruik, afval- en nevenstromen, en de daarmee gepaard gaande (verdoken) kosten vereist. Sirris ontwikkelde hiervoor een downloadbare tool.

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) stelt al 8 jaar lang een tool voor om gemakkelijker informatie over octrooien voor milieuvriendelijke technologieën op te zoeken.

Een Deens bedrijf ontwikkelt robots om de wieken van offshore windturbines te onderhouden en te herstellen. Zo kunnen aanzienlijke reducties in tijd en kosten worden gerealiseerd. Ook andere robots kunnen ingezet worden voor offshore toepassingen.

Hoe brengt u de circulaire economie met succes naar uw onderneming? Sirris en Agoria komen u tegemoet met het casebook 'Zo werkt de digitale circulaire economie' uit, dat voortvloeit uit het Circular Bytes-project en vertrekt vanuit concrete vragen en de praktijkervaringen van technologiebedrijven. Dit casebook kunt u nu downloaden.

De conferentie 'Taming NeSSIE', die op 24 januari 2019 in Glasgow doorgaat, is gericht op de corrosieproblemen in offshore hernieuwbare energieën. Deelnemers uit de hele anticorrosiewaardeketen zijn uitgenodigd.

U gaat een contract afsluiten met een afvalinzamelaar? Bij heel wat bedrijven blijkt het zinvol om dan bij volgende stappen even stil te staan: de kenmerken van een of meer voor u geschikte afvalpartner(s), een inzicht in een correcte prijs, het bepalen van een goede timing en de juiste contractuele bepalingen.