Startevent: Nieuwe vormgevingstechnieken voor metaal-, steen- en pleisterwerkrestauratie

De VCB-dienstverlening rond 3D voor restauratie ondersteunt de restauratieberoepen en helpt het behoud van erfgoed positief te profileren door de creatie van een hoogtechnologische mix van ambacht en technologie.


Dit project rond technische innovatie wil 3D-vormgevings- en registratietechnieken versneld introduceren om efficiënt architectuurelementen te modelleren  en om deze virtuele modellen in de verschillende productietechnieken toe te passen.

 

Goedkopere en  kwalitatieve restauratiemethodes leiden immers tot meer en deskundiger restauraties.  De gerealiseerde competentieverhoging en de uitbreiding van het dienstenpakket versterken op hun beurt  het concurrentievermogen van de bedrijven.

 

3D voor restauratie biedt een platform waar restauratiebedrijven en technologie-aanbieders elkaar kunnen ontmoeten via o.a. workshops, werfbezoeken, studiedagen en lezingen.PRAKTISCH

 

Startevent op 9 februari 2015 bij Confederatie Bouw Antwerpen

 

13.00u: Onthaal

 

13.15u: Drie uiteenzettingen

               - Wat is het project “3D voor Restauratie”?

               - 3D technologieën voor visualisatie -en productiedoeleinden

               - Casestudies

 

16.00u: Netwerking met hapje en drankje .

 

Kostprijs voor leden : gratis

 

Inschrijven? https://docs.google.com/forms/d/1xc7q2p_M16QEYdVezCb3VFxpiqQPX_n1WnsBJkLOmgc/viewform

 

Meer weten? Peter.vandamme@confederatiebouw.be

 

Het project 3D Restauratie wordt ondersteund door het IWT en verloopt in samenwerking met VCB, WTCB en Sirris.

Auteur

Pagina's

Auteur

Pagina's

Auteur

Pagina's