Guido Heunen

Het ontwerp ISO/ASTM DIS 52950 'Additive manufacturing - Algemene principes - Overzicht van gegevensverwerking' is van status veranderd, nl. van DIS ('Draft International Standard' - een ontwerp voor onderzoek en openbare commentaar) naar FDIS ('Final Draft International Standard' - ontwerp voor algemeen definitieve goedkeuring).

Guido Heunen

Het normontwerp ISO/ASTM CD 52920 'Additive manufacturing - Kwalificatieprincipes - Vereisten voor industriële additive manufacturing' is van status veranderd, nl. van CD ('Committee Draft' - het eerste ontwerp van het comité voor de ontwikkeling van de norm) naar DIS ('Draft International Standard' - een ontwerp voor onderzoek en openbare commentaar).

Guido Heunen

De ontwerptekst ISO/ASTM DIS 52941 'Additive manufacturing - Systeemprestaties en betrouwbaarheid - Acceptatietests voor lasermachines met fusie op metaalpoederbed voor diverse metalen voor ruimtevaarttoepassingen' is van status veranderd, nl. van DIS ('Draft International Standard' - een ontwerp voor onderzoek en openbare commentaar) naar FDIS ('Final Draft International Standard' - ontwerp voor algemeen definitieve goedkeuring).

Guido Heunen

Het ontwerp ISO/ASTM CD 52921 'Additive Manufacturing - Algemene principes - Standaardpraktijk voor componentpositionering, -coördinaten en -oriëntatie' is van status veranderd, nl. wijziging van CD ('Committee Draft' - het eerste ontwerp van het comité voor de ontwikkeling van de norm) naar DIS ('Draft International Standard' - een ontwerp voor onderzoek en openbare commentaar).

Bart Teerlinck

Op 16 november organiseert het Europees Comité voor Normalisatie een online workshop in verband met de standaardisatie van drukapparatuur.

Thomas Vandenhaute

De circulaire economie omarmen is een goed idee. Inzicht verwerven in de basisbeginselen van de circulaire economie is fundamenteel om vooruitgang te maken. Zo kunt u zich de juiste vragen stellen en krijgt u een totaalbeeld.

Thomas Vandenhaute
circular economy

Onlangs is de eerste standaard voor de circulaire economie - BS 8001:2017 - gepubliceerd. Hij werd ontwikkeld met brede steun van meerdere belangrijke spelers in het domein. We hebben het document doorgenomen en bieden u hier de belangrijkste inzichten. Verder geven we voorbeelden uit de industrie en leggen we een verband met onze ervaringen om deze nieuwe standaard zo dicht mogelijk bij de activiteiten van productieondernemingen te brengen.

Thomas Vandenhaute

De energielabelling-kaderrichtlijn 2010/30/EU dient als basis voor de verplichting van productlabels die een indicatie geven van de energie-efficiëntie van producten. De Europese Commissie heeft nu voorstel voor een kaderverordening gepubliceerd die de bestaande kaderrichtlijn zal vervangen.

Benjamin Vandeputte

De verordening over het Europese normalisatiesysteem bepaalt dat nationale norminitiatieven moeten worden genotificeerd. Bekijk hier de lijst van de in februari aangemelde initiatieven.

Benjamin Vandeputte

De Europese norm EN ISO 9606-1 is eindelijk een feit. Deze zal de bestaande Europese 'EN 287-1: Het kwalificeren van lassers – smeltlassen – Deel 1: Staal' vervangen. Zo kan in de toekomst op Europees en internationaal niveau dezelfde norm gebruikt worden. Het tot stand komen van de vervanger voor de huidige Europese norm 'EN 287-1: Het kwalificeren van lassers – smeltlassen – Deel 1: Staal' door een internationaal aanvaarde ISO 9606-1 heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Nadat  de norm ISO 9606-1 in juli 2012 eindelijk goedgekeurd was, heeft CEN de UAP- procedure