SOC Maakindustrie zoekt onafhankelijke bestuurders

Voorstelling SOC Maakindustrie

SOC Maakindustrie is het strategisch onderzoekscentrum van en voor de Vlaamse maakindustrie, opgericht onder impuls van Agoria en erkend als strategisch onderzoekscentrum door de Vlaamse Regering in mei 2014. In SOC Maakindustrie bundelen FMTC, Flanders’ DRIVE en laboratoria van de 5 Vlaamse universiteiten hun krachten en jarenlange ervaring om deze bedrijven via pre-concurrentieel onderzoek te ondersteunen om hun internationale concurrentiepositie te verstevigen.

SOC Maakindustrie legt zich toe op product- en procesinnovatie in nauwe samenwerking met een 100-tal bedrijven in de Vlaamse maakindustrie. Technologisch onderzoek en innovatie op het vlak van mechatronica, productontwikkelingmethoden en productietechnologieën, gestuurd vanuit de uitdagingen en de noden van de industrie, vormt hiervoor de basis. Dit zal in eerste instantie resulteren in concrete toepassingen voor machines, voertuigen, voertuigcomponenten en hoogtechnologische productiesystemen in de deelnemende bedrijven. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten beschikbaar gesteld aan bedrijven in de brede maakindustrie.

SOC Maakindustrie legt zich toe op de volgende 8 onderzoeksprioriteiten:

1. Clean Energy-efficient Motion Systems

2. Smart Monitoring Systems

3. Autonomous Systems

4. Intelligent Product Design Methods

5. Design & Manufacturing of Smart and Lightweight Structures

6. Additive Manufacturing for Serial Production

7. Manufacturing for High Precision Components

8. Agile & Human-centered Production & Robotics Systems

Oproep kandidaten onafhankelijk bestuurders voor de VZW

De Raad van Bestuur van SOC Maakindustrie doet een open oproep tot kandidaatstelling voor drie mandaten van onafhankelijk bestuurder van SOC Maakindustrie.

Als onafhankelijk bestuurder van SOC Maakindustrie bepaalt u mee de strategie van de organisatie en draagt u bij tot de verankering van de maakindustrie in Vlaanderen.

Uw kandidatuur wordt in aanmerking genomen als u niet professioneel actief bent voor het Vlaamse Gewest of voor een bedrijf of universiteit die werkend lid is van de vereniging. De code voor deugdelijk bestuur voor beursgenoteerde bedrijven vormt de leidraad voor het beoordelen van de onafhankelijkheid van elke kandidaat bestuurder. 

Selectiecriteria voor onafhankelijk bestuurders

 • U beschikt over bekwaamheid, kennis en ruime ervaring op het vlak van algemeen management.
 • U hebt een grote industriële affiniteit, die tot uiting komt in een combinatie van de volgende kenmerken:
  • 1. industriële achtergrond en industriële ervaring
  • 2. kennis van de technologische industrie
  • 3. bewezen engagement voor de industrie
  • 4. in staat om uw persoonlijke visie en eigen organisatie te overstijgen en in te staan voor de collectiviteit
  • 5. kennis en vertrouwdheid met onderzoek & innovatie en met het onderzoek uitgevoerd in samenwerking tussen industrie en universiteiten.
 • U kunt bij voorkeur terugkijken op een langdurige actieve loopbaan in een productie- en/of onderzoeksomgeving, liefst in een domein dat aanverwant is aan de SOC-onderzoeksdomeinen.

Kandidaturen met CV en motivatiebrief kunnen tot eind augustus 2014 per e-mail worden gestuurd, t.a.v. Wilson De Pril op volgend adres: wilson.depril@agoria.be. Met vragen kunt u ook bij hem terecht. 

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur 15 september 2014 zullen 3 kandidaat onafhankelijke bestuurders voorgedragen worden aan de algemene vergadering. 

Meer informatie over SOC Maakindustrie vindt u hier: www.soc-maakindustrie.be