Snel en flexibel plaatvormen met ISF

Vrije-vorm plaatwerkcomponenten komen frequent voor in de maakindustrie, maar de productie ervan is vaak duur en omslachtig, zeker voor kleine reeksen en prototypes. Al enkele jaren is Sirris actief in het incrementeel omvormen van plaatmateriaal (incremental sheet metal forming of ISF). Hoewel niet nieuw, is de technologie nog niet algemeen bekend of wijdverbreid in gebruik in de industrie. ISF biedt nochtans een groot potentieel voor een economisch efficiënte productie van 3D-gevormde plaatwerkonderdelen.

Diverse toepassingsdomeinen vereisen de productie van vrije-vorm plaatwerkonderdelen in kleine series. Conventionele productieprocessen zoals dieptrekken zijn toepasbaar voor hoge productievolumes, maar niet geschikt voor het economisch produceren van kleine series omwille van de hoge gereedschaps- en investeringskosten. Ook manuele omvormtechnieken bieden geen oplossing wegens te arbeidsintensief voor industriële toepassing, waardoor de productietijden en –kosten te hoog zijn. Desondanks vereisen vele applicaties kleine productievolumes van vrije-vorm plaatwerkonderdelen. Door het ontbreken van kennis over een economisch haalbare productietechnologie en haar mogelijkheden werken heel wat plaatverwerkende bedrijven met suboptimale productontwerpen. 

ISF geeft een antwoord op bovenstaande problematiek: de technologie biedt bedrijven een groot potentieel als complement voor bestaande technologieën of voor de productie van specifieke plaatwerkcomponenten met vrije vorm productfeatures die moeilijk of niet economisch rendabel te realiseren zijn met de traditionele methodes. Door deze technologie te combineren met verschillende plaatwerkprocessen, elk met hun specifieke voordelen, kan een verdere daling van de productiekost worden teweeggebracht, wat op zijn beurt moet leiden tot een nog grotere ontwerpvrijheid en nieuwe producten en toepassingen. 

Lees meer op Techniline.

Dit is het eerste deel in een reeks artikels rond ISF en zijn verschillende toepassingsmogelijkheden die we in de komende maanden zullen publiceren. Wilt u op de hoogte gebracht worden wanneer een nieuwe publicatie verschijnt? Registreer u en u krijgt de link naar deze publicaties als eerste in uw mailbox! 

Registreer hier