Smart@Sea in teken van digitalisering

Smart@Sea introduceerde de mogelijkheden van digitalisering voor de offshore windindustrie. Ook andere thema's kwamen aan bod. Sirris was aanwezig met een presentatie binnen het OWOME-project door het OWI-Lab en verzorgde de keynote. We belichten kort enkele highlights uit het event.

Na een algemene inleiding volgde het plenair gedeelte over het succes van het internet of things (IoT) en big-data-concepten. Frederik Santens (IoTBE vzw) en Alexander Vanwynsberghe (Aptus) gaven hierin beiden het belang aan van onmiddellijk ook het businessmodel te bekijken, wanneer bedrijven met IoT aan de slag willen. Wetenschapper en weerman David Dehenauw gaf inzicht in hoe het KMI helpt de meteorologische veiligheid van ons land en van onze kust in het bijzonder te garanderen.

Vervolgens konden de deelnemers zelf aan de slag in de break-out-sessies. Tijdens de sessie rond offshore wind gaf OWI-Lab in het kader van het VIS-OWOME-project een presentatie rond fysische modellering en machine-learning-technieken. Deze twee technologieën horen niet naast elkaar gebruikt te worden, maar men kan ermee kruisbestuiving doen, om zo tot betere inzichten te komen. Binnenkort meer hierover.

In de keynote gaf Omar Mohout van Sirris een gedetailleerd beeld van het Industrie 4.0-landschap in België. Ook in deze presentatie bleken technologieën als data analytics en IoT in de top-3 voor te komen en lijkt Industrie 4.0 stilaan een hoge vlucht te nemen in ons land.