Smart@Sea break-outsessie rond windenergie

offshore windenergie, IoT, Big Data, Industrie 4.0, digitalisering, ICT

Deze sessie, die plaatsheeft op 20 april te Greenbridge Oostende, rond digitalisering in de sector van offshore windenergie brengt spelers uit de ICT-sector - meer bepaald internet-of-things, IoT - in contact met offshore energiespelers om wederzijdse synergiëen te onthullen. Ook OWI-Lab en enkele projectpartners zullen hier aanwezig zijn om een bijdrage te leveren in functie van het VIS-OWOME-project. 

Digitale innovatie is een belangrijke factor van productiekostreductie in de offshore energiesector. Bij windenergie zorgt het onder meer voor een optimalisatie van exploitatie en onderhoud van de windmolens. 

Opportuniteiten van digitalisering

Deze break-outsessie licht de opportuniteiten van digitalisering toe op verschillende niveaus in de waardeketen. Van sensors & monitoring, data-acquisitie & transmissie, dataverwerking & analyse tot servitisatie (d.i. het verkopen van diensten in plaats van of samen met producten). 

De eerste cruciale stap is het genereren van betrouwbare data, niet alleen uit de fysische omgeving, maar ook van prestatieparameters en de historiek van de belastingen. Real-time datacollectie genereert een vloedgolf aan informatie van verschillende formaten. De verwerking ervan vraagt om geautomatiseerde dataopslag en verwerking. 

Intelligente en efficiënte dataverwerking, bijvoorbeeld via machine learning en data mining, versnelt data-integratie en -analyse. Daarnaast faciliteert het ook het proces van beslissingen. Automatische rapporteringen laten toe om breakdowns te vermijden via bijvoorbeeld vroegtijdige detectie van anomalieën. 

Wat Smart@Sea in petto heeft

De sessie op 20 april biedt u een bevoorrechte inkijk in de laatste technologische hardware en nieuwe sensorprototypes. Daarnaast worden traditionele big-datafabrieken en de meerwaarde van vernieuwende architecturen van datawarehouses toegelicht. 

Een casestudie rond servitisatie illustreert hoe datamining dienstverleners op basis van lange-termijn structurele health monitoring data de windturbineparkuitbaters bijstaan en adviseren op hun weg naar de meest optimale setting voor exploitatie en onderhoud.  

Tot slot wordt aandacht besteed aan geleerde (digitalisatie-)lessen die het ontwerp van bestaande of toekomstige parken zullen beïnvloeden. Er volgt eveneens een korte brainstorming met het publiek over hoe windturbineparken in 2050 zullen opgebouwd worden en opereren. 

Meer info vindt u hier.