Sirris zet een nieuwe Normenantenne op in het domein van Additive Manufacturing!

Na 25 jaar ontwikkeling, zijn de AM-technieken (Additive Manufacturing) de ondernemingen aan het veroveren. Hoe staat het vandaag met de normalisatie? Kunnen we ons al baseren op de gepubliceerde normen?

Met de steun van de FOD Economie en het Bureau voor Normalisatie (NBN), heeft Sirris, zoals andere centra, een aantal Normenantennes opgezet. Het gaat om diensten die werden ingericht om de Belgische ondernemingen, en in hoofdzaak de kmo's, te informeren over de bestaande en toekomstige normen rond diverse thema's. Er bestaan al meerdere Normenantennes bij Sirris, maar op 1 september 2016 werd een nieuwe Normenantenne in het leven geroepen voor alles wat betrekking heeft op Additive Manufacturing.

Na 25 jaar ontwikkeling, zijn de AM-technieken (Additive Manufacturing) niet alleen de ondernemingen maar ook het dagelijks leven van de mensen aan het veroveren. De vooruitgang is aanzienlijk: de machines zijn nauwkeuriger, sneller, bedrijfszekerder en in staat om geometrische vormen voort te brengen die tot nog toe onmogelijk waren; tegelijk wordt ook het aanbod van materialen almaar uitgebreider.

Er is echter nog werk aan de winkel om ze algemeen ingang te doen vinden als technologieën waar men niet omheen kan. De processen moeten verder rijpen en aan soliditeit winnen, het AM-design moet nog de studiebureaus overtuigen. Een ander domein dat ook nog veel werk vergt is de normalisatie! Een aspect dat nochtans absoluut noodzakelijk is voor de toekomst van Additive Manufacturing!

Hoe staat het vandaag met de normalisatie? Kunnen de ondernemingen zich al baseren op de gepubliceerde normen? Aan onderstaande lijst te zien, is het normalisatieproces goed en wel op dreef!

Gepubliceerde normen:

 • ISO 17296-2:2015: Additive manufacturing -- General principles -- Part 2: Overview of process categories and feedstock
 • ISO 17296-3:2014 : Additive manufacturing -- General principles -- Part 3: Main characteristics and corresponding test methods 
 • ISO 17296-4:2014 : Additive manufacturing -- General principles -- Part 4: Overview of data processing 
 • ISO/ASTM 52921:2013 : Standard terminology for additive manufacturing -- Coordinate systems and test methodologies
 • ISO/ASTM 52900:2015 : Additive manufacturing -- General principles -- Terminology 
 • ISO/ASTM 52915:2016: Specification for additive manufacturing file format (AMF) Version 1.
 • ASTM F3049-14: Standard guide for characterizing properties of metal powders used for additive manufacturing processes
 • ASTM F2924-14: Standard Specification for AM Ti6Al4V with Powder Bed Fusion
 • ASTM F2971-13: Standard Practice for Reporting Data for Test Specimens Prepared by AM
 • ASTM F3055-14: Standard Specification for AM Ni Alloy (UNS N07718) with Powder Bed Fusion
 • ASTM F3122-14: Standard Guide for Evaluating Mechanical Properties of Metal Materials made via AM
 • ASTM F3091-14: Standard Specification for Powder Bed Fusion of Plastic Materials

Normen in ontwikkeling:

 • ISO/ASTM DIS 52910.2: Guidelines for additive manufacturing design
 • ISO/ASTM DIS 52901.2: Additive manufacturing -- General principles -- Requirements for purchased AM parts
 • ISO/ASTM DIS 52903-1: Additive manufacturing -- Standard specification for material extrusion based additive manufacturing of plastic materials -- Part 1: Feedstock materials
 • ISO/ASTM NP 52902: Additive manufacturing -- General principles -- Standard test artifacts

De meeste gepubliceerde teksten hebben momenteel betrekking op algemeenheden, definities en dergelijke meer. De 'operationele’ normen die de ondernemingen in hun dagelijkse werking gebruiken, bestaan nog niet of zijn in het beste geval in ontwikkeling.

Sirris, dat al meer dan 25 jaar actief is in AM-technologieën, kon niet anders dan zijn steentje bijdragen door een nog actievere rol te spelen tijdens de soms moeilijke maar zo belangrijke ontwikkelingsfase van de normalisatie. Het project Normenantenne Additive Manufacturing gaat die richting uit, met de volgende doelstellingen:

 • normatieve wacht en begeleiding, met het verwerven van informatie over de normen die specifiek zijn voor AM (reeds gepubliceerd of in ontwikkeling)
 • bewustmaking naar de ondernemingen toe
 • technische support aan de ondernemingen, in de vorm van specifieke diensten

De komende maanden zullen acties worden opgezet via infoseminaries, publicaties, newsletters, …

We helpen je graag verder!