Sirris werkt mee aan innovatief reparatiesysteem voor afvoerbuizen en waterleidingen

EZ-LINE, een Europees onderzoeksproject voor kmo's, komt tegemoet aan de problematische situatie van de verouderde Europese buizen- en leidingennetwerken met een innovatief reparatiesysteem. Sirris hielp mee aan de ontwikkeling van een modulaire kop om kunststof bekledingen te vervormen naar de vorm van de te herstellen buizen.

De bestaande ondergrondse waterleidingen in heel wat Europese landen zijn oud en dringend aan herstelling toe: door lekken gaan jaarlijks miljarden liters drinkbaar water verloren. Reparatiewerken - vervangen of vernieuwen - verlopen moeilijk, traag en zijn duur, maar de Europese wetgeving rond drinkwaterkwaliteit dringt aan op relevante oplossingen.

Ontwikkeling van sleufloos reparatiesysteem

De komende jaren moeten zo'n 20.000 km aan buizen en leidingen hersteld worden. De bestaande reparatiemethoden zijn uitgebreid, tijdrovend en disruptief. Bovendien zetten krappe marges, grote verantwoordelijkheden en groeiende verzekeringskosten de kmo's die actief zijn in het leggen van leidingen en buizen onder druk, wat het verhelpen van het probleem alleen maar vertraagt.

De beste oplossing zou reparatie via de binnenzijde van de buizen zijn, zodat er geen straten moeten opgebroken worden. Dit is dan ook het doel van het 'Novel technology for low cost re-lining of pipe infrastructure' of EZ-LINE. Binnen dit project heeft een consortium van 13 leden – waaronder Sirris - een systeem ontworpen en ontwikkeld om buizen 'sleufloos' te herstellen door ze langs de binnenzijde te coaten met een thermoplastische laag (in plaats van de klassieke epoxy's).

De laatste vijf jaar werd het systeem ontwikkeld om exact te kunnen beantwoorden aan de dramatische situatie en de belangrijkste problemen aan te pakken. Door state-of-the-art technologie in te zetten biedt het EZ-LINE-systeem met zowel de zeer sterke bekleding als installatiesysteem een vernieuwende benadering .De technologie staat voor het structureel herbekleden van de buizen met een product dat geen schadelijke harsen bevat, snel te plaatsen is, ecologisch verantwoord en volgens de Europese normen.

Oplossing op maat van markt en kmo

Het EZ-LINE-systeem past in elke buis, door gebruik te maken van een innovatieve verstevigingskop (PIG genaamd) met variabele breedte. PIG is modulair gebouwd en verhit de stervormige kunststof deklaag, zodat deze een flexibele buisvorm kan aannemen om die vervolgens onmiddellijk afkoelen met lucht, om de buisvorm te behouden. Het systeem is veilig en robuust, minder arbeidsintensief, geschikt voor buizen met aanzienlijke defecten, onregelmatige diameters (tot een diameter van 15 cm) en verschillende groottes en is geschikt om langere buistrajecten  te behandelen. Het is bovendien niet onderhoudsintensief en kent hoge productiesnelheden.

Binnen het project werd via eindige-elementenanalyse de composieten bekledingsconstructie gemodelleerd om deze te optimaliseren. Ook werd een concept voor fabrikanten ontwikkeld, een prototype geproduceerd en een modulaire versterkingskop ontworpen. De onderzoekers karakteriseerden met succes de geselecteerde kandidaatmaterialen voor de kunststof bekleding en de versterking  werd met succes getest in bijna realistische omstandigheden. De performantie van de modulaire versterkingskop was beter dan verwacht en zorgde voor een vlotter en sneller herbekledingsprocedé.

De nieuwe bekledingstechnologie moet tegemoet komen aan de vereisten van de markt – residentieel en openbare werken - en is net wat kmo's nodig heeft om bij herstelwerken  snel, flexibel en kostenefficiënt tewerk te gaan. Het proces is minder arbeidsintensief, minder ingrijpend en maakt een snellere reparatie mogelijk. Langere afstanden kunnen hersteld worden binnen één enkele operatie. Naast afvoerbuizen en waterleidingen kan verdere ontwikkeling het systeem ook geschikt maken voor de olie- en gassector.

Tags: