Sirris verenigt alle stakeholders bij de oprichting van nieuw strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie

De Vlaamse regering heeft de oprichting van een strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie goedgekeurd. Hiermee zal de Vlaamse maakindustrie de nodige slagkracht krijgen om te vernieuwen, te groeien en jobs te creëren en om haar internationale concurrentiepositie op lange termijn te verstevigen. Sirris heeft de coördinatie van het businessplan op zich genomen en zal als diffusiepartner van de onderzoeksresultaten optreden.  

Het nieuwe onderzoekscentrum zal nauw samenwerken met een 100-tal Vlaamse topbedrijven aan precompetitief technologisch onderzoek in het domein van mechatronica, productontwikkelingmethoden en geavanceerde productietechnologieën. Dit zal in eerste instantie concrete toepassingen opleveren op het vlak van machines, voertuigen, voertuigcomponenten en hoogtechnologische productiesystemen. De brede groep van bedrijven in de technologische industrie zal onder de begeleiding van Sirris de gelegenheid krijgen om de verkregen onderzoeksresultaten toe te passen en zo hun concurrentiekracht te verhogen. 

Internationaal portaal

Daarnaast zet het centrum ook sterk in op grensoverschrijdende en internationale innovatiesamenwerking en op participatie in Europese onderzoeksprojecten, om uit te groeien tot een excellent onderzoekscentrum in de Europese context. Zo zal de Vlaamse maakindustrie toegang krijgen tot de internationaal beschikbare kennis. Vlaanderen zal zich ook internationaal op de kaart kunnen zetten als toplocatie voor de maakindustrie en zo nieuwe productiebedrijven aantrekken. Dergelijke buitenlandse investeringen zijn noodzakelijk om het industrieel weefsel in Vlaanderen te versterken en te vernieuwen. 

Gedragen vanuit heel Vlaanderen

Het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie kwam tot stand vanuit een impuls gegeven in het SALK-rapport voor Limburg en dankzij een intense samenwerking tussen de industrie, de universiteiten, Flanders’ DRIVE, FMTC en Agoria, onder leiding en coördinatie van Sirris. Het nieuw centrum heeft vestigingen in Lommel, Diepenbeek en Leuven en bij de vijf Vlaamse universiteiten. De Vlaamse Regering verleent het project haar financiële steun.
In 2014 start het centrum met een 100-tal onderzoekers en tegen 2018 zullen er meer dan 300 onderzoekers, vanuit de industrie, het onderzoekscentrum en de universiteiten, voltijds als een unieke community samenwerken aan een gemeenschappelijke industriële onderzoeksagenda.

Klik hier voor meer info.