Sirris onderzoekt trillingvrij verspanen van complexe vormen

Bij de verspaning van complexe producten is het van groot belang gereedschapstrillingen en een onstabiel proces te vermijden. Deze fenomenen leiden tot een slechte afwerking van het product en een zware gereedschapsbelasting waardoor het gereedschap snel slijt. Daarom stapt Sirris mee in een Europees onderzoeksproject om het proces op een geïntegreerde manier te controleren.

Deze effecten zijn belangrijk en moeilijker controleerbaar bij nieuwe en harde materialen, complexe onderdelen en features die moeilijk te bereiken zijn, waarbij het gebruik van gereedschap met een lange uitsteeklengte vaak noodzakelijk is. Bij het bewerken van matrijzen of rapid-manufacturing-onderdelen is het bijgevolg een grote uitdaging om het proces zo goed als mogelijk te beheersen.

Adaptieve controle voor trillingvrij bewerken

In een nieuw Europees onderzoeksproject 'Dynatool' zal een geïntegreerde aanpak gevolgd worden om het proces te controleren. De beoogde innovatie bevindt zich op vier domeinen:

  • Het ontwikkelen van nieuwe gereedschapsgeometrieën en coatings
  • Het integreren van eenvoudige sensoren in gereedschappen, houders, spindel en klemmingsoplossingen
  • Het implementeren van een trilling in de opspantafel om zo de krachten te verlagen
  • Het simuleren van dit proces

Dit zal moeten leiden tot een adaptief controlesysteem dat toelaat complexe producten in nieuwe en harde materialen trillingvrij te bewerken aan een hoge kwaliteit. Op die manier worden een hogere productiviteit, langere gereedschapslevensduur, lagere kosten en hogere kwaliteit beoogd.

Maak gratis gebruik van internationale kennis!

Het project is een samenwerking tussen Oostenrijkse, Duitse en Belgische kennisinstellingen en universiteiten. Door de synergie is het mogelijk om diepgaander onderzoek te voeren. Gratis deelname aan de stuurgroep is mogelijk voor Vlaamse kmo’s. Op halfjaarlijkse basis worden de resultaten voorgesteld en bedrijven kunnen testcases aanleveren om de onderzoeksresultaten te valideren.

Interesse om deel te nemen? Neem contact op met Tom Jacobs!

Dit project start op 1 januari 2015 en loopt 2 jaar, met de steun van het IWT.

In België zullen Sirris en de afdeling PMA van KU Leuven deelnemen.