Sirris onderzoekt mogelijkheden van robotcel voor incrementeel omvormen van plaatmetaal

In de maakindustrie worden de seriegroottes enerzijds steeds kleiner, anderzijds worden de bedrijven geconfronteerd met een tekort aan technisch personeel en blijft de gemiddelde leeftijd van dat personeel toenemen. Om aan beide uitdagingen een antwoord te bieden, moet een klassiek productiesysteem omgebouwd worden naar een slim productiesysteem, waarin automatisering een belangrijk gegeven is. Ook bij Sirris onderzoeken we nieuwe productiemogelijkheden waarbij robots een belangrijke rol innemen.

Europees onderzoek in ISF

Momenteel voert Sirris, samen met KU Leuven en Fraunhofer IWU, een onderzoeksproject uit naar 'incremental sheetmetal forming (ISF)'. Met deze flexibele omvormprocessen kan plaatmateriaal gevormd worden tot een brede variëteit aan geometrieën, en dit zonder de noodzaak aan dure, specifieke tooling. De technologie laat toe onderdelen in kleine of middelgrote series te fabriceren in uren in plaats van weken tijd.

Het project spitst zich toe op drie uitdagingen aan de technologie: het gebruik van ISF voor nieuwe materialen, de combinatie met bestaande processen en kennisoverdracht van deze relatief nieuwe technologie naar de industrie. 

Geautomatiseerde plaatcel

Het Smart Production-lab van Sirris beschikt over een geautomatiseerde plaatcel. Deze cel bevat, naast de klassieke plaatverwerkingstechnieken, ook een robotinstallatie om platen incrementeel te vervormen. Fabrikanten kunnen met de robot inspiratie opdoen over incrementeel vervormen van plaatmateriaal voor de productie van schaalvormige of gekromde objecten en voor 3D-personalisering van oppervlakken. Op deze manier kunnen er op een snelle manier prototypes gemaakt worden, vertrekkend van een vlakke plaat. 

Binnenkort wil Sirris de plaatcel opnemen in haar dienstverlening naar bedrijven. Hier zal u kunnen uittesten of het mogelijk is de productie van uw plaatproducten te automatiseren.