Sirris integreert additive manufacturing in demonstrator van productielijn

Met haar AM Integrated Factory toont Sirris dat additive manufacturing (AM) klaar is voor de productievloer. Op 14 november vond de officiële lancering plaats. De pilootlijn die verschillende technologieën combineert - een investering van 2,5 miljoen euro - is een primeur voor België en ver daarbuiten.

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker: terwijl AM-systemen voor polymeren veelal ingeschakeld worden voor de productie van prototypes, schuiven de tegenhangers voor metaal in de richting van effectieve manufacturing en worden ze nu al ingezet voor delen van de productie. Hiermee komt de productie van 3D-geprinte metalen onderdelen op een industrieel niveau in zicht, in kwaliteit en hoeveelheid. Om grotere aantallen AM-onderdelen te kunnen maken op een geautomatiseerde, flexibele, gemonitorde en geconnecteerde manier, moeten de kennis en technologie die hiervoor nodig zijn, verder ontwikkeld worden. Zo zal AM kunnen geïntegreerd worden in de productiesystemen van bedrijven, zowel in bestaande als systemen in ontwikkeling.

Naast haar steeds interessantere productie- en industrialiseringsaspecten, biedt de AM-technologie zich aan voor implementatie en integratie in een Industrie 4.0-context.

First-time-right

Voor de hindernissen waarmee de integratie en industrialisatie van AM vandaag nog mee te kampen hebben, kan een 'AM integrated factory' een oplossing bieden. Een AM integrated factory is een demonstratie- en onderzoeksinfrastructuur, waarin een pilootopstelling wordt gecreëerd voor de productie van onderdelen op industriële schaal. Dit door additive manufacturing op eenzelfde lijn te brengen met andere productietechnologieën. In plaats van in een lokaal ver weg van de productielijn te worden voorzien, kan AM ingebed worden in de lijn, waardoor we de uitdaging van first-time-right-productie aangaan en deze zo binnen het bereik van meer en ook kleinere bedrijven komt.

Met haar eigen ‘AM integrated factory’ brengt Sirris het idee van de 'factory of the future' daadwerkelijk naar de werkvloer. We tonen aan dat verschillende recente doorbraaktechnologieën nu ook geïntegreerd kunnen worden op één productielijn, wat de productie sneller en accurater maakt. De pilootopstelling van een productielijn combineert volgende state-of-the-art technologieën: LBM (laser beam melting), vijfassig hogeprecisiefrezen, laserharden, oppervlaktefunctionaliseren met een femtosecondenlaser en operatorondersteuning door een cobot. 

Ten dienste van de industrie

Op 14 november werd de demonstrator officieel voorgesteld aan de industrie. Tijdens het feestelijke event, waarop Herman Reynders, Gouverneur van Limburg, een toespraak hield en Jonathan Meyer - Head of Additive Manufacturing, Airbus Group Innovations - de keynote speech verzorgde, kon men uitgebreid kennismaken met de 'Sirris AM Integrated Factory' en meer te weten komen over het EFRO-project 'Integratie van 3D-metaalprinten', waarin de ontwikkeling van de pilootlijn kadert.

De installatie zal ingezet worden om de maakbaarheid te demonstreren van zeer complexe onderdelen met een hoge toegevoegde waarde. Dit door complexiteit, precisie en een combinatie van functionaliteiten te integreren in productieonderdelen en binnen een first-time-right aanpak om het economisch haalbaar te maken.

Dankzij deze pilootlijn zullen bedrijven kunnen rekenen op onmiddellijke toegang tot de kennis die op deze infrastructuur wordt ontwikkeld. We merken vandaag al heel wat industriële interesse omwille van de concrete toepasbaarheid bij de doelgroepbedrijven.

Bekijk volgende video op KanaalZ :

Dit event kadert binnen EFRO-project 1126 ‘Integratie van 3D-metaalprinten’ met de steun van EFRO, Vlaanderen en Provincie Limburg en in samenwerking met Syntra Limburg.