Sint-Lambertuskathedraal herrijst in Luik

De gotische Notre-Dame-et-Saint-Lambert-kathedraal in Luik was een van de grootste van Europa vóór ze tijdens de Luikse Revolutie, die vanaf 1794 woedde, werd verwoest. De kathedraal bood plaats aan 4.000 personen. 

In het Grand Curtius-museum bevindt zich een maquette in hout en karton van het bouwwerk, die in de jaren 70 werd gerealiseerd. Opgravingen in 1990 en onderzoek van afbeeldingen hebben kunsthistorici er echter toe aangezet om bepaalde details aan te passen en zo de historische realiteit sterker te benaderen. 

De stad Luik wou een duurzamere, bronzen maquette op schaal 1/100 van het bouwwerk laten maken waarbij rekening zou worden gehouden met de nieuwe ontdekkingen. 

In het kader van het project werd ontwerper en maquettemaker Pierre Jacob aangesteld als ‘bouwheer’. 

Op basis van een 3D-scan van de oude maquette reconstrueerde bureau Hors-série de volumes, waarbij de aanpassingen werden doorgevoerd en ontbrekende elementen toegevoegd. 

Nadat de ontwerper 96 op maat gebrachte onderdelen had bepaald met het oog op een gemakkelijke en precieze assemblage, rekening houdend met de manipulatie en de gietmallen, herwerkte Sirris de 3D-bestanden om ze ‘printbaar’ te maken en compatibel met het gieterijprocedé: fouten werden gecorrigeerd, interferentie tussen de onderdelen werd weggewerkt, een constante dikte werd toegepast … 

Rekening houdend met de heel korte termijnen, het grote aantal te fabriceren onderdelen en de afwezigheid van scheurvorming in de coquilles, werden de modellen geprint in PMMA-poeder en vervolgens geïnfiltreerd met was bij Voxeljet, een partner van Sirris. Die laatste techniek biedt een uitstekende resolutie, een grote precisie en minimale vervorming, allemaal noodzakelijke voorwaarden met het oog op de toepassing van het verloren-wasgietprocédé in de volgende fase.

Na een proefassemblage van de modellen die werden bijgesteld door Pierre Jacob, goot Fonderie d'art Harzé de onderdelen meteen in brons op basis van deze verloren modellen.  

Het uiteindelijke resultaat was een 400 kg wegende bronzen maquette van 2 x 1 m met een hoogte van 1,2 m.   

De maquette werd voorgesteld tijdens de Erfgoeddagen en wordt momenteel tentoongesteld op een voorlopige constructie op de binnenplaats van Hôtel Somzé naast de toeristische dienst van Luik. Later zal ze naar het Saint-Lambertplein worden overgebracht, waar ze het beginpunt zal vormen van toeristische routes.