Samenstelling van een register voor nanomaterialen

De mogelijke impact op de gezondheid en het milieu van geproduceerde nanopartikels heeft de wetgever aangezet tot het verordenen van een koninklijk besluit met betrekking tot nanopartikels. Dit KB voorziet de samenstelling van een nationaal register voor nanomaterialen.

Alle substanties die al onder het KB vallen - d.i. vanaf 100 g geproduceerd in België of op de Belgische markt gebracht voor professioneel gebruik - moeten voor 1 januari 2016 geregistreerd worden, de mengsels voor 1 januari 2017.

Bij registratie moet de producent een bepaald aantal gegevens doorgeven, beschreven in de bijlagen van het KB. Onder deze gegevens valt de karakterisering van de substanties en mengsels. Sirris kan bedrijven de nodige ondersteuning bieden bij deze karakterisering.

België heeft ervoor gekozen als definitie voor nanomaterialen deze van de Europese Commissie over te nemen:

"Nanomateriaal wordt gedefinieerd als een natuurlijk, incidenteel of geproduceerd materiaal dat uit deeltjes bestaat, in ongebonden toestand of als een aggregaat of agglomeraat en waarvan minstens 50 procent van de deeltjes in de gekwantificeerde grootteverdeling een of meer externe dimensies bezitten binnen het bereik van 1 nm tot 100 nm."

Het karakteriseringslabo van Sirris kan de metingen uit volgende tabel uitvoeren: