Roadmap over Europa en Industrie 4.0

Europa is veel beter voorbereid voor de vierde industriële revolutie dan men denkt. Deze revolutie zou de trend van de de-industrialisatie (industriële leegloop) van onze landen kunnen omkeren. Het is echter de hoogste tijd om de opportuniteiten aan te grijpen die zich aanbieden.  Het strategisch adviesbureau Roland Berger heeft een rapport gepubliceerd, waarin het beschrijft hoe de ondernemingen en de overheid de ontwikkeling van de industrie versie 4.0 kunnen steunen en er voordeel kunnen uit halen voor Europa.

Wat ? 

De industrie speelt een belangrijke rol in de Europese economie: zij draagt bij voor 15 procent van de globale toegevoegde waarde en staat in voor 80 procent van de innovaties en 75 procent van de export. Wanneer men ook rekening houdt met de dienstverlening die daar omheen draait, is de industrie de motor van de sociale economie in Europa. De maakindustrie staat echter steeds meer onder druk: zij verliest duidelijk aan concurrentiekracht tegenover de nieuwe marktspelers in het bijzonder tegenover Azië. Veel jobs zijn verloren gegaan in de laatste 10 jaar. Zoals de meeste landen van de EU is België geconfronteerd met de-industrialisatie. De toegevoegde waarde van de industrie is gedaald van 21 procent naar 16 procent tussen 2001 en 2011.

Lees meer op Techniline.