Rf-Technologies legt de basis voor QRM en doorlooptijdverkorting

Rf-Technologies

Drie afdelingen voor productie en assemblage van brandwerende producten naadloos op elkaar afstemmen: Rf-Technologies stond voor grote uitdagingen, wilde het zijn productiviteit verhogen. Een masterclass QRM en het Lerend Netwerk Doorlooptijdverkorting van Sirris boden Rf-t een goede aanzet. Voorraden herzien, wachttijden inkorten, de productieplanning optimaliseren, medewerkers beter aansturen en motiveren op de werkvloer ... De focuspunten van Quick Response Manufacturing en doorlooptijdverkorting bleken voor het productieproces een belangrijke meerwaarde te bieden.

Snellere doorstroming, een feit

Rf-t trok de kaart van de flexibiliteit door verschillende QRM-scenario’s uit te proberen en zo zijn assemblage stapsgewijs te optimaliseren. Regelmatig koos het bedrijf daarbij voor een andere opstelling. In de productie zelf pakte Rf-t twee van zijn productlijnen aan: die voor de aanmaak van kleppen en brandroosters. Het koos ervoor te werken met kleinere lotgroottes, wat zorgde voor een snellere doorstroming van de productie naar de assemblage.

Door de aanpassingen in de productie, wijzigingen in de planning en het wegwerken van wachttijden, kon Rf-t de doorlooptijd voor de productielijn van zijn brandroosters herleiden van vijf naar drie werkdagen. Sinds de focus in 2012 op doorlooptijdverkorting kwam te liggen, daalde de gemiddelde doorlooptijd in alle productfamilies van 8 naar 6 dagen. Verdere verbeteringen qua  visualisatie staan klaar voor uitrol in de productie, bv. voor het aansturen van de materiaalstroom tussen de verschillende werkposten en het afbakenen van WIP-beperkende zones. De Toyota Kata-methode zorgt voor die verbeteringen via kleine experimentele PDCA-stappen.

Tags: