Resultaten Premanus-project voorgesteld op ReMaTec

Sirris en de andere partners van het Europese project Premanus stellen op de beurs ReMaTec 2015 hun resultaten voor. In het kader van dit project wordt er op maandag 15 juni een lezing gegeven over ‘Optimizing the remanufacturing strategy for complex products with dedicated IT architecture’.  

Van 14 tot 16 juni vindt in Amsterdam ReMaTec, de vakbeurs voor herfabricage ('remanufacturing') plaats. Dit event is in de eerste plaats een one-stop-platform en netwerking-event voor iedereen actief in de automotive, industriële en heavy-duty 'aftermarket'. Dit jaar is er bijkomend ook aandacht voor de windturbinesector, waartoe een van de user cases tot het Premanus-project behoort. 
Er vinden een aantal formele en informele netwerkingsactiviteiten plaats op de achtergrond van een vakbeurs met 187 toonaangevende toeleveranciers.

Ook Sirris en de andere partners zijn aanwezig in het kader van het Premanus-project. In het kader van dit project wordt er op maandag 15 juni om 10:15 uur een lezing gegeven over ‘Optimizing the remanufacturing strategy for complex products with dedicated IT architecture’. Verdere toelichting over het project krijgt u op stand 10.312.