Rendementsvoorspelling van een elektrische aandrijving

In het ontwerp van machines is energieverbruik van groot belang, maar vaak moeilijk correct in te schatten. Flanders Make heeft daarom een methode ontwikkeld om het rendement van een elektrische aandrijving te voorspellen.

Op basis van kenplaatgegevens en additionele informatie uit datasheets wordt een verliesmodel opgebouwd van zowel motor als motor-drive (sturing), dat bruikbaar is buiten de gedocumenteerde werkingspunten. De invloed van de relevante drive-instellingen wordt mee in rekening gebracht.

Deze specifieke aanpak creëert volgende opportuniteiten:

  • Het vergelijken van het energieverbruik van verschillende motor en motor drive-combinaties tijdens de ontwerpfase wordt mogelijk, en dit voor werkingspunten waarover geen documentatie beschikbaar is.
  • Zo ook het evalueren van het effect van bepaalde aandrijvingsinstellingen op het totale rendement zonder gebruik te maken van metingen.
  • De mogelijkheid tot integratie van de elektrische verliezen in het globale machinemodel. De impact van het gevolgde traject of de controlestrategie op het energieverbruik kan zo beter in rekening gebracht worden.

Lees meer op Techniline.