Recyclage van composieten

Het gebruik van lichtgewicht componenten staat of valt bij de materiaalkeuze. Productwaarde, productkost, productiekost, ontwikkelingskost en -risico zijn echter moeilijk in te schatten wanneer het om minder gekende materialen zoals composieten gaat. Bovendien bemoeilijkt de brede waaier aan materialen en processen de keuze.

Daarom willen SLC-Lab, de Sirris-afdeling rond duurzaamheid en hun partners de ontbrekende tools en methodieken aanreiken die ontwerpers en OEM's toelaten de juiste keuzes te maken. Ter ondersteuning geven we via verschillende white papers meer duiding rond actuele thema’s. De eerste white paper leidde het thema duurzaamheid in, deze tweede white paper verdiept zich in het thema 'recyclage van composieten'.

button-registreer-hier

 

Composieten leiden door hun gewichtsreductie typisch tot een verlaging van de CO2-uitstoot. Hoewel het materiaal in sectoren als de luchtvaart- en automobielindustrie steeds meer ingang vindt, stelt het een ander duurzaamheidsaspect op de proef: twee samengevoegde materialen vormen een inherent sterke, taaie éénheid, die moeilijk terug te scheiden is. Dit heeft grote gevolgen voor de materiaalcomplexiteit van de afvalstromen bij productafdanking. Door die complexiteit kan een gesloten materialenkringloop enkel verzorgd worden met behulp van een energie-intensief scheidingsproces.

Volgende verwerkingsroutes ter recyclage van composieten worden meestal gesuggereerd: mechanisch vermalen, thermische processen (o.a. pyrolyse en verwerking in de cementindustrie) en solvolyse (een chemische route). Hoewel alle technieken toepasbaar zijn op zowel koolstof- als glascomposieten, gebeurt er in de praktijk een schifting. Glasvezelcomposieten worden veelal verwerkt via mechanisch vermalen en komen in de cementindustrie terecht, terwijl koolstofvezelcomposieten verwerkt worden via pyrolyse en/of solvolyse.

Deze white paper gaat in op de recyclage van beide materialen afzonderlijk:

  1. Recyclage van composieten: hoopgevende ontwikkelingen voor de Belgische circulaire economie (inleiding)
  2. Recyclage van koolstofvezelcomposieten: hoogwaardig recyclaat als antwoord op ambitieuze regelgevingen
  3. Recyclage van glasvezelcomposieten: hoe werk je zo’n grote afvalberg goedkoop weg?

(Bron foto: Fiberline)