Pieter Samyn
Patrick Cosemans

De zoektocht naar milieuvriendelijkere coatings voor verpakkingspapier, als duurzaam alternatief voor kunststoffen, komt vandaag in een stroomversnelling. Papier scoort hoog als een mogelijk substraat, maar vertoont een paar minpunten. Gelet op de verenigbaarheid met het papierproductieproces en de uiteindelijke recyclebaarheid gaat de voorkeur uit naar coatings op waterbasis bij gebruik van hernieuwbare materialen. Voor zowel de bescherming van verpakkingspapier met een coating, als voor de recycling van gecoat papier dient rekening gehouden met nieuwe concepten.

Manie Conradie

De elektrificatie van wegvoertuigen neemt een hoge vlucht en we zien steeds meer van deze wagens aangedreven op lithium-ion-batterijen op onze wegen. Maar wat met de batterij wanneer deze einde-leven bereikt heeft? Twee jaar lang onderzocht het COOCK-project Re2Live deze en andere vragen. De voornaamste bevindingen zullen voorgesteld worden tijdens het publiek toegankelijk slotevent op 2 juni.

 

Pieter Samyn
Joey Bosmans

De aanvoer en het gebruik van biomaterialen en biopolymeren is in de circulaire economie een geïntegreerd concept geworden. Door de schaarste van grondstoffen en de noodzaak om fossiele polymeren te vervangen door hernieuwbare alternatieven, heeft men nieuwe concepten voor ontwerp en selectie van geschikte materialen ontwikkeld.

Thomas Vandenhaute

Laat u inspireren door circulaire frontrunners tijdens 'RE-VALUE - Realizing circularity in the tech industry'! Via verschillende getuigenissen en een panelgesprek zal u leren hoe andere bedrijven stappen zetten richting een circulaire economie. Ze laten zien dat het meer omvat dan enkel recycling. Voor veel producten bieden hergebruik, herstel, opwaardering, herfabricage, herbestemming en hergebruik een groot potentieel op waardebehoud en verlaging van de milieu-impact. Mis deze getuigenissen vanuit de binnenste cirkels van de circulaire economie niet!

Carl Emmerechts
Bas Rottier

Het wereldwijde consumptiegoederenbedrijf Newell Brands wilde overschakelen naar een milieuvriendelijker materiaal voor zijn zelfklevende labels, die gebruikt worden met de Dymo LabelWriter. De Product Development Hub van Sirris stelde voor om verschillende opties te testen.

Didier Garray
Linde De Vriese

De wereld van de composieten is volop in ontwikkeling wat het einde van de levenscyclus betreft. Hoewel deze materialen onmiskenbare voordelen bieden door hun prestaties en lichtheid tijdens de levensduur van het product, worden zij immers voor het merendeel vervaardigd uit thermohardende harsen (epoxy, polyester ...) die gekoppeld zijn aan een onomkeerbaar polymerisatieproces en dus in wezen niet kunnen worden gerecycleerd.

Thomas Vandenhaute

De circulaire economie is meer dan recycling. Voor veel producten bieden hergebruik, herstel, opwaardering, herfabricage, herbestemming en hergebruik een groot potentieel op waardebehoud en verlaging van de milieu-impact. Deze binnenste cirkels van de circulaire economie zijn lange tijd onderbelicht. Vele maakbedrijven worstelen bovendien met de complexiteit om ze te exploreren en in de praktijk op te zetten. Een nieuw project komt nu aan hun noden tegemoet.

Patrick Cosemans
Pieter Samyn

Papier en karton vormen ideale verpakkingsmaterialen door de hernieuwbare oorsprong van cellulosevezels, hoge specifieke sterkte en licht gewicht. Om de kwaliteit en houdbaarheid van verpakte voedingsmiddelen te verhogen, moet de performantie van papier worden bijgestuurd via barrièrecoatings die bescherming bieden tegen water, gasdoorlaatbaarheid of zorgen voor behoud van aroma’s. Wat met de recycleerbaarheid van deze gecoate materialen: kunnen zij opnieuw ingezet worden in de papierproductie? Het project Repac2 heeft als doel functionaliteit en recycleerbaarheid van papier voor voedselverpakkingen te evalueren.

Pieter Jan Jordaens
Linde De Vriese

Windturbines produceren weliswaar hernieuwbare energie, maar de turbines zelf, de bladen in het bijzonder, hebben voorlopig nog met enkele minpunten te kampen. Technologie gebruikt in zeilboten werd toegepast om turbinebladen en hun werking te optimaliseren. Het resultaat zijn lichtere en goedkopere turbinebladen waarin voorgespannen, recycleerbaar textiel een hoofdrol speelt.

Linde De Vriese
Didier Garray

Als samenleving is onze passie voor duurzaamheid snel gegroeid. De sterke CO2-neutrale wetgevingsdoelstellingen beogen een verminderde impact op het milieu voor alle industrieën. Zo beogen we een reductie van 30 procent van de materialenvoetafdruk tegen 2030 in Vlaanderen, met een volledig circulaire economie in 2050. Dit zijn ambitieuze plannen, waar bedrijven hard aan meewerken. Kunnen composietmaterialen hierin een rol spelen?