Re-engineering van een robotgrasmaaier bij Belrobotics

Belrobotics is gespecialiseerd in het ontwerp, de fabricage en de commercialisatie van robotgrasmaaiers uit het topgamma. Een innovatief concept ligt aan de basis van het product, maar de onderneming moet haar rendabiliteit verbeteren. Aansluitend aan een door Sogesal gestelde diagnose heeft het bedrijf een beroep gedaan op Sirris om alternatieve oplossingen te bestuderen. 

Vooraf werd een analyse uitgevoerd waarbij de robotmaaier van Belrobotics vergeleken werd met die van de concurrentie. Daarbij werden pistes voor verbetering aangegeven inzake het concept, de fabricage van componenten en subassemblies, de materiaalkeuze, de assemblagetechniek en het aankoopbeleid. Belrobotics besliste om in samenwerking met Sirris zich eerst toe te spitsen op de omkasting van de maaier en de rolvormige luchtkussens die als sensor dienen, twee onderdelen waarvoor er bevoorradingsproblemen waren en waarvan de kostprijs te hoog was. 

Sirris bracht de mogelijke oplossingen in kaart en begeleidde de R&D- en aankoopdienst van Belrobotics bij hun ontmoetingen met enkele leveranciers. Deze keuze viel uiteindelijk op rototatiegegoten omkastingen omdat met rotatiegieten de beste verhouding prestatie/kwaliteit/prijs binnen een kort tijdsbestek wordt verkregen. De bedrijfsspecifieke rolvormige luchtkussens werden vervangen door geëxtrudeerde standaardpakking. 

Belrobotics beschikt nu over de technische en economische gegevens om zijn R&D- en aankoopdienst een goed compromis kwaliteit/prijs te laten vinden voor de twee onderdelen waarop de studie betrekking had. Om de besprekingen met de onderaannemers en de leveranciers te vergemakkelijken realiseerde Sirris ook de retro-engineering van de omkasting en leverde het een digitale definitie van dit stuk (CAD 3D - puntenwolk).