Rapport rond productietechnologie brengt noodzakelijke acties in kaart

Het rapport 'Doorbraken in productietechnologie voor een Vlaamse maakindustrie met toekomst', het resultaat van het project rond de visie 'Maakindustrie 2020: naar factories of the future', geeft een beeld van de state of the art van productietechnologieën, analyseert de opportuniteiten voor de Vlaamse maakindustrie en stelt op basis hiervan een realistisch actieplan op. Deze tekst is nu verkrijgbaar.

Willen we de Vlaamse maakindustrie competitief houden en duurzaam verankeren, dan is een transformatie naar 'Fabrieken van de Toekomst' noodzakelijk. Sirris, Agoria en KU Leuven ontwikkelden daarom in 2010-2013 de visie 'Maakindustrie 2020: naar factories of the future'. Eén van de zeven geïdentificeerde transformaties voor de maakindustrie is 'World Class Productiemiddelen': het inzetten van state-of-the-art en grensverleggende productiemiddelen die Vlaamse bedrijven op langere termijn unieke voordelen en een significante vooruitgang opleveren op gebied van product- of productiekarakteristieken, doorlooptijd, kostenefficiëntie, ... Zeker daar waar proces- en productinnovatie nauw gekoppeld zijn, is een investering in opkomende en veelbelovende productietechnologieën des te belangrijker voor een verankering van Vlaamse bedrijven.

 Lees meer op Techniline.