Rajan Suri reikt certificaten QRM Alpha Specialist uit

Op 9 oktober mochten de geslaagde deelnemers van de opleiding tot QRM Alpha Specialist in het voorjaar hun certificaat in ontvangst nemen tijdens een leerrijk event. Deze keer vond de uitreiking plaats bij Esco Couplings in Diegem.

Ook in het voorjaar namen een aantal bedrijven met zin voor innovatie en optimalisering deel aan de opleiding. De deelnemers die het examen aflegden en slaagden, mogen zich nu QRM Alpha Specialist noemen. Deze keer vond de uitreiking plaats bij Esco Couplings, waar Stef Huybrechts, een van de docenten van de opleiding, productiedirecteur is en er al in 2012 de principes van QRM implementeerde. Voor de gelegenheid tekende ook Rajan Suri, grondlegger van quick response manufacturing, present.

Esco Couplings fabriceert metalen onderdelen voor transportvoertuigen zoals treinen en voor de industrie. Het bedrijf is internationaal actief en heeft verschillende vestigingen in binnen- en buitenland. In aanwezigheid van QRM-grondlegger Rajan Suri zelf legde Stef Huybrechts kort uit welke ingrepen werden uitgevoerd, waarom en wat het resultaat ervan was. Daarna vond een rondleiding plaats in de productiehal waar koppelingen voor treinonderstellen (bogies) worden gemaakt. De deelnemers kregen er uitgebreid uitleg over de aanpassingen en ingrepen op de verschillende werkplekken.

Na de bespreking van de ingrepen en een vragenronde samen met Rajan Suri, waarbij deze ook zelf vragen stelde en uitleg gaf, vond de uitreiking van de certificaten plaats. Als afsluiter kon men bij een hapje en drankje napraten en ideeën uitwisselen met elkaar, Rajan Suri en de docenten.

Wat QRM in de praktijk kan betekenen…

Een paar bevindingen die we tijdens de feedbackrondes onder de aanwezigen konden oppikken:

  • QRM maakt concreet, tastbaar wat een bedrijf kan winnen bij een efficiënte(re) organisatie, omdat de methodiek een duidelijk doel aangeeft, met een focus op teams en het gebruik van soft skills.

  • Ieder zijn eigen specifieke taak laten opnemen in een Q-ROC (Quick Response Office Cell), daar ging tijd over, maar sinds men samen zit en de werkwijze onder de knie heeft, kent de orderverwerking een vlotter verloop. De mensen zien zo ook de noodzaak van deze methodiek.

  • Sinds QRM is ingevoerd kennen we minder absenteïsme, waarbij opvalt dat sinds bepaalde medewerkers een groter en gevarieerder takenpakket kregen deze mensen minder afwezig zijn. Een grotere verantwoordelijkheid blijkt motiverend te werken.

  • QRM blijkt voor assemblagebedrijven met een complex gamma beter geschikt voor dan lean. Verschillende deelnemers kwamen dan ook via lean tot bij QRM.

  • Het hanteren van een bezettingsgraad van 80 procent in productie, in plaats van het maximum, bleek voor de meeste aanwezigen de grootste openbaring.

En ten slotte enkele punten die Rajan Suri himself nog meegaf:

Een belangrijk deel van QRM bestaat erin om de doorlooptijd continu in het oog te houden, onder meer omdat het team van medewerkers zo precies weet wanneer ze beter of net minder goed presteren. Meten is weten, maar voor het team is het ook een belangrijke motivatie.”

 “Een mogelijk strategie om de concurrentie met lagelonenlanden als China met succes aan te gaan: vind een niche binnen uw sector, een gat in de markt – dit kan een doodgewoon product als bijvoorbeeld deurbeslag zijn – en bouw deze uit tot uw specialiteit, zowel product als productie.”

Het volledige verhaal van Esco Couplings leest u binnenkort op onze blog.

Wilt u zich verdiepen in QRM? Op 7 november start de opleiding voor QRM Alpha Specialist in Heverlee!

Tags: