Project 'Lean Product Development' gaat van start

Een time to market die 20 procent korter is? Een verhoging van de ontwerpcapaciteit met 10 procent? De toepassing van lean product development heeft een bewezen grote impact op bedrijven. Dit nieuwe project biedt u de kans om uw kennis over lean product development uit te breiden, toe te passen en van andere Vlaamse bedrijven te leren.

Lean product development omvat een set van principes en methodes, gericht op het maximaliseren van de waarde van een productontwikkeling en het minimaliseren van de verspillingen in het ontwikkelingsproces.

De uitdaging

In de afgelopen jaren heeft een deel van de Vlaamse bedrijven sterk geïnvesteerd in het verbeteren van het productontwikkelingsproces (bijv. via invoering van stage-gate-processen, CAD/PLM-systemen, samenwerkingsvormen, …). Dit heeft vaak geleid tot een grote vooruitgang, voornamelijk op het vlak van het beheersen van de risico’s en de transparantie. Er is echter nog steeds een grote nood om de time to market verder te verkorten, de planning van de ontwerpers te verbeteren en de productiviteit van de ontwerpers te verhogen door het elimineren van verspillingen in het ontwerpproces (designiteraties, wachten op informatie en beslissingen, onproductieve meetings, …). Bedrijven hebben nu duidelijk een behoefte aan een vervolg om een volgende doorbraak te realiseren.

De aanpak

Flanders InShape en Sirris bundelen hun knowhow en ervaring en ontwikkelen in dit nieuwe project een pragmatische aanpak om de invoering van lean product development in Vlaanderen te initiëren en te ondersteunen. Het project richt zich tot de Vlaamse bedrijven (waarvan 85 procent kmo's) uit de technologische industrie, die complexe me­cha­nische of elektro­mechanische producten ontwikkelen.

Een verkennende bevraging bij bedrijven leverde alvast volgende noden op:

  • meer toepassingskennis over lean product development
  • meer krachtige voorbeelden in Vlaanderen op maat van de kmo
  • kennisuitwisseling tussen de bedrijven

De in het project gedefinieerde acties spelen hierop in:

  • Regelmatige publicaties en een draaiboek met een praktische methodologie over het opzetten en implementeren van lean product development methodes.
  • Het uitvoeren van bedrijfscases, om de aanpak te valideren en krachtige voorbeelden te genereren.
  • Actieve lerende netwerken opzetten, waarbinnen de verworven inzichten over de invoering van lean product development met elkaar worden gedeeld

Het project is gestart in december 2013 en loopt tot december 2015.

Gebruikersgroep

Heeft u interesse om dit project van nabij te volgen? Wilt u als eerste profiteren van de voordelen? Wordt dan lid van de gebruikersgroep! Deze groep zal tijdens de loop van het project vier keer samenkomen. Voorziene data van deze meetings zijn: juni 2014, december 2014, juni 2015 en december 2015.

Dit artikel kwam tot stand met de steun van het IWT.