Project gaat strijd aan tegen fouling en biofilmvorming op rvs voor voedingsindustrie

Zelfs na reiniging en desinfectie van roestvaste stalen oppervlakken kunnen voedingsresten achterblijven. Deze zorgen niet alleen voor vervuiling van het oppervlak (fouling), maar zijn ook een ideale voedingsbodem voor biofilmvorming. Daarom start binnen Flanders' Food een project rond de beïnvloeding van het kleefgedrag van rvs door chemische en fysische oppervlaktebehandeling om zo  fouling en biofilms te vermijden of te verhelpen. Het Smart Coating Application Lab van Sirris is een van de projectpartners. 

Fouling zal, naast het dalen van de productierendementen door een lagere warmtetransfersnelheid, ook een duidelijke invloed hebben op de productkwaliteit en -veiligheid. Bij fouling ontstaat een laag van eiwitten, vetten, mineralen,… die eveneens een eerste stap is in de vorming van een biofilm. Naast een grote kans op biofilmvorming zal fouling ook aanleiding geven tot een substantiële verlaging van de productie-efficiëntie door moeilijkere warmtegeleiding en hogere pompdrukken, wat resulteert in extra reiniging van de apparatuur, met extra kosten tot gevolg. Zo kan in de zuivelindustrie reiniging na fouling tot 15 procent van de totale productietijd opnemen en verantwoordelijk zijn voor tot 80 procent van de productiekosten

Nood aan nieuwe types rvs

Uit de industrie komt de vraag naar nieuwe types rvs, die niet vatbaar zijn voor vervuiling (nonfouling) of die zelfreinigend (self-cleaning) zijn. Deze types roestvast staal zijn chemisch of fysisch behandeld, waardoor het kleefgedrag van het materiaal gewijzigd is. Het antwoord van Onderzoeksgroep EFBT van KU Leuven - Technologiecampus Gent, Onderzoeksgroep Voedselveiligheid van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, het Laboratorium voor Voedingsmicrobiologie en –Biotechnologie van UGent en het Smart Coating Application Lab van Sirris is het opstarten van een project op zoek naar materialen die aan deze vereisten voldoen: CLEANSURFACE. 

Inhoud en doel van het project

Het doel van dit tweejarige project is om een overzicht te maken van de belangrijkste materialen en coatings die vandaag bestaan om fouling en biofilmvorming tegen te gaan. In modelsystemen (op labo- en pilootschaal) zullen deze types rvs en eventuele coatings getest worden op hun fouling- en biofilmvormend gedrag. De modellen zullen eveneens gebruikt worden om maatregelen uit te testen. Dit zal moeten leiden tot een set van richtlijnen rond hoe preventief (bij een nieuwe installatie) en curatief (bij bestaande installaties) het kleefgedrag van rvs kan gewijzigd worden en welke de beste oplossingen zijn om dit te doen. De verworven kennis zal een leidraad zijn voor de introductie van innovatieve rvs-coatings in de Vlaamse voedingsindustrie, wat zal resulteren in verminderde fouling en biofilmvorming. Dit zal zowel het rendement als de productveiligheid en -kwaliteit ten goede komen. Door de verminderde noodzaak tot reinigen en de verbeterde warmtegeleiding zal het energie- en waterverbruik dalen, wat tot een duurzamere productie zal leiden. 

Voor wie? 

De doelgroep van dit project is in zijn breedste vorm de hele voedingsindustrie en machinefabrikanten voor deze sector, aangezien zo goed als in elke voedingssector rvs gebruikt wordt om hygiënisch te produceren. Meer specifiek richt dit project zich op bedrijven met sterk bederfbare producten, waar vervuiling van de installatie een directe bedreiging kan zijn voor de volgende dagproductie door de aanwezigheid van een biofilm. 

Meer info over het project vindt u hier

Tags: