Productie correct plannen met state-of-the-art tools en methoden

Vele bedrijven beweren 'over een goed ERP-pakket te beschikken' en hun 'productie te plannen', maar is dat wel zo? Sirris start met een intensieve campagne om kmo's in Vlaanderen binnen een breed domein rond productieplanning te ondersteunen en op het vereiste niveau te brengen.

Het belang van productieplanning

Plannen vereist een inschatting van hoe lang men aan een bepaald order zal werken, om zo de capaciteitsbezetting van het productieapparaat te bepalen. Dit is noodzakelijk om de benodigde resources op lange en korte termijn te berekenen en aan de klant een haalbare levertijd te kunnen doorgeven. 

Productieplanning is echter ook nodig om het management van de nodige business intelligence te voorzien over hoe het gebudgetteerde verloop van een klantenorder zich verhoudt tot het gerealiseerde (voor- en nacalculatie). We willen immers niet alleen aan het eind van de maand weten hoe we er voor staan.

Als onderaannemer in een supply chain kan je gewoon niet zonder planning. Wat is immers een redelijke levertijdbelofte naar de klanten, zonder dat deze meerdere keren moet aangepast worden? Pas je dit dan ook toe volgens de state of the art? Of heb je met een zelfsturend pull-systeem op de werkvloer nog planning nodig? Absoluut! 

Wanneer planning ontbreekt...

Toch staat zo'n 60 procent van de bedrijven uit de maakindustrie onvoldoende ver op gebied van kennis, methoden en tools om efficiënt, volgens die state of the art te plannen en hun productie aan te sturen. Dit blijkt uit de bedrijfscontacten van Agoria en Sirris, tal van events vanuit het Made-Different-programma en het Lerend Netwerk ‘Snelheid als competitief wapen’. 

Voorbeelden van symptomen van een scheefgegroeide productieplanning zijn de afwezigheid van de formele functie van productieplanner, een productieplanning op een verkeerd niveau (bij de productieverantwoordelijken op de werkvloer), productieorders worden vrijgegeven zodra ze aangemaakt zijn in een 'systeem’, moeite met het inschatten van proces- en doorlooptijden, ... 

Deze bedrijven hebben te kampen met een steeds stijgende druk van de markt naar diversificatie en verbreding in het product- en dienstenaanbod. Hierdoor groeit de complexiteit in het beheer en de aansturing van de productieactiviteiten, wat een zware impact kent. 

Eén van de belangrijkste vragen hier is dan ook naar de juiste tools en hulpmiddelen (ERP, finite scheduler, MES-aspecten, …), die binnen de context van het bedrijf budgettair haalbaar zijn en tegelijk een aanzienlijke meerwaarde bieden (functionaliteit). 

Tools, samenwerking en advies

Om hierop een antwoord te bieden, is Sirris een project gestart. Het innovatiedoel is binnen de domeinen productieplanning en productieaansturing bedrijven snel, op expertise gebaseerd en productonafhankelijk advies aanreiken, zowel wat betreft de gepaste tools (software/hardware), als de mogelijke partners waarmee het bedrijf kan samenwerken om deze tools te implementeren. Het finale doel is er toe komen dat bedrijven sneller gebruik zullen maken van de juiste systemen en componenten. 

Dit project richt zich onder meer op bedrijven die er moeilijk in slagen de groeiende complexiteit die gepaard gaat met de diversificatie en verbreding in het product- en dienstenaanbod, het hoofd te bieden en daarbij lijden onder zware overheadkosten (orderadministratie, planners, productiechefs, lijnverantwoordelijken, te veel tijd gespendeerd aan coördineren en brandjes blussen) en hoge indirecte kosten (overdreven material handling). 

Concrete acties 

Concreet wilt Sirris zoveel mogelijk Vlaamse/Belgische kmo's op het juiste niveau van productieplanning brengen, zodat ze klaar zijn om hun levertijden zo kort mogelijk te houden en de aansturing op de werkvloer te optimaliseren. Dit moet hen in staat stellen om hun concurrentiepositie te behouden tegenover buitenlandse bedrijven. 

Binnen het project zijn twee bedrijfsbezoeken van de Sirris-experts mogelijk in uw bedrijf: een eerste waarbij ze uw situatie leren kennen en op basis hiervan een advies opstellen met de mogelijke verbeteringen of antwoorden op specifieke vragen die u heeft. Tijdens een tweede bezoek wordt dit advies dan uitgebreid toegelicht. Kan Sirris u verder helpen in een van de gekozen richtingen, dan is dit tevens de gelegenheid om een voorstel te doen. 

Sirris is bovendien een discussiegroep opgestart op LinkedIn. Hier kunt u uw ervaringen delen met andere bedrijven en discussies opstarten. Dit zowel op gebied van methoden, als van IT-tools (ERP/APS/MES, WMS en voorraadbeheer), de nodige datastructuren om aan planning te doen, enz. Van Sirris uit krijgen kmo's hulp: ze kunnen een beroep doen op een schat aan kennis, vergaard uit talrijke onderzoeks- en bedrijfsprojecten! 

Wat willen we bereiken?

  • een verhoging van de leverbetrouwbaarheid
  • een significante voorraad- en doorlooptijdreductie
  • het verminderen van material-handling-activiteiten, zoals intern transport en opslag
  • een significante stijging in productie-efficiëntie (OEE – overall equipment effectiveness)
  • in geval van investeringen kunnen interventies bovendien leiden tot relevante verbetering van de ROI

Herkent u uw situatie, voelt u zich aangesproken of wilt u over welk thema ook op dit gebied meer informatie? Neem dan zeker contact op met Mark van Pee

Dit project wordt gesteund door IWT.