Procesindustrie stap dichter bij meer kostenefficiëntie en veiligheid

Cobots in actie

In het Smart Tooling-project, waarbij ook Sirris betrokken is, worden kmo’s en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partner betrokken om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken. Het project loopt nu meer dan een jaar. Hoever staan we ondertussen? 

Smart Tooling, dat startte in september 2016, brengt kmo’s en service providers samen met kennisinstellingen om technologische oplossingen te ontwikkelen. De service providers in het onderhoud van procesindustrie worden ingeschakeld om onderzoek en testen te faciliteren bij ‘asset owners’, de kmo’s staan in voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en de bouw van prototypes en proofs of concept. 

Het project is opgedeeld in vier hoofdthema's: cleaning, inspectie, werkplaats, UAS. Deze projecten werken volgens hun eigen planning aan de innovaties. Sirris is betrokken bij het gedeelte rond werkplaats, dat zich focust op de subthema’s ‘lekdetectie’ en ‘augmented reality’. 

Lekdetectie

Dit onderdeel van het project richt zich op het uitvoeren van lekdetectie met cobots. De cobot zal via een probe de potentiële lekkage bij op druk gezette kleppen die ingezet worden in de procesindustrie ‘afsnuffelen’. Het Nederlandse bedrijf Industrial Testing & Inspection Services (ITIS) neemt in dit kader deel als partner in samenwerking met Sirris. 

Als onafhankelijk technisch servicebedrijf is ITIS gespecialiseerd in lektesten, afsluitertesten, niet-destructief onderzoek, inspecties en certificering. Voor de klanten uit de procesindustrie staat de onderneming onder meer in voor de controle van kleppen op lekkage. Deze procedure gebeurt nu manueel, maar is niet zonder risico, aangezien de kleppen onder zeer hoge druk (tot 2.000 bar) kunnen staan. ITIS wil een efficiëntere controlemethode, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor de technici kunnen garanderen. 

Daarom wil de onderneming nagaan of de taak ook door een cobot kan worden uitgevoerd, aangezien die snel en eenvoudig te programmeren is. Samen met Sirris werd nagegaan welke cobots het meeste geschikt zijn voor de controles en qua budget, bereik en payload in aanmerking komen. De geselecteerde cobot werd uitvoerig getest en uit de test bleek dat de cobot de controles even efficiënt kan uitvoeren als wanneer deze manueel gebeuren. De nauwkeurigheid van de cobot bij het meetproces blijkt voldoende. 

Een volgende stap is een manier ontwikkelen om de resultaten van de controle te visualiseren en over te brengen naar de klanten. Sirris zal uitzoeken hoe tijdens een meetproces een juiste locatie en positie van een lek opgeslagen en gevisualiseerd kan worden. Verder wordt er gezocht naar een mantel voor de cobot, dat bestand is tegen alle temperaturen die kunnen optreden bij het afsnuffelen. Er moet verder ook communicatie tot stand gebracht worden tussen cobot en meetapparatuur. Ten slotte wordt een volledige opstelling gemaakt met de cobot en de meetapparatuur om een meting van lekdetectie uit te voeren. 

Augmented reality 

Augmented reality richt zich op digitale ondersteuning van technici bij inspectieactiviteiten en herstelinstructies op de werkplaats. Als resultaat van deze digitale ondersteuning wordt een verhoogde efficiëntie, minder administratie en betere kwaliteit verwacht. Ook voor dit onderdeel is Sirris betrokken en werkt hiervoor samen met het Gentse bedrijf Augnition en het Antwerpse Iristick. 

Momenteel loopt in dit kader een onderzoek bij BASF naar een methode om verschillende werkinstructies en procedures die technici in the field moeten uitvoeren digitaal te laten verlopen. Momenteel staat alles nog op papier en vaak moet er achteraf nog heel wat in een computer worden ingegeven. Sirris kijkt samen met Augnition naar de mogelijkheden om al deze data via het Proceedix-systeem direct digitaal in te geven op een tablet die de werknemers kunnen meenemen tijdens hun activiteiten op de werkvloer. De eerste testen starten begin 2018. In een volgende stap zou de tablet dan kunnen worden vervangen door of aangevuld met de smart safety glasses van Iristick. 

Andere hoofdthema’s 

Ook in de andere deelprojecten van Smart Tooling - cleaning, inspectie en UAS - heeft men niet stilgezeten: 

Voor de inspectie van vaten wordt een lichte(re) kruiprobot ontwikkeld die kan opereren in en rondom vloeistoffen, zoals chemisch actieve stoffen en hoge temperaturen en druk. Momenteel worden onder meer testen uitgevoerd met afstandssensoren die door de kunststofbehuizing heen kunnen functioneren. Om inspectie in leidingen te kunnen uitvoeren, zal een slangrobot worden ingezet. Universiteit Twente is momenteel bezig met de verdere uitbouw van de slangrobot. Men is begonnen met het onderzoeken van de aanpak van robotautonomie. Opeenvolgend wordt er gewerkt aan een herontwerp van robot-software-framework, voor meer flexibiliteit en betere uitbreidingsmogelijkheden voor sensoren en autonomie en de implementatie hiervan.  

Het deelproject rond unmanned aircraft systems (UAS) richt zich zowel op het toepassen van drones voor inspecties in besloten ruimtes, maar ook op het buiten vliegen. Het buiten vliegen heeft als doel het uitvoeren van inspecties van chemische installaties veiliger en betrouwbaarder te maken om zo problemen met corrosie sneller op te sporen en te behandelen. Voor de binnen vliegende UAS ligt de focus op de ontwikkeling van een drone waarmee wanddiktemetingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van (niet-schone) industriële installaties. Aangezien deelnemende partijen al veel ervaring hebben met het toepassen van drones in dergelijke industriële installaties is er een goed beeld van de mogelijke oplossingen voor dit probleem. De eerste testen zijn al achter de rug. 

Het projectthema cleaning richt zich op de ontwikkeling van een robot, die vervuiling in zowel besloten ruimtes als oppervlaktes kan herkennen, losmaken en verwijderen. Het doel is om de robot op autonome wijze in te zetten om vuil te herkennen en te onderscheiden.