Potteau Labo kiest voor doorlooptijdverkorting met QRM

Al meer dan veertig jaar produceert Potteau Labo (Heule-Kortrijk) laboratoriumuitrustingen voor ziekenhuizen, scholen, de chemische sector, de farmaceutische en de voedingsindustrie. Het bedrijf vervaardigt alle meubelonderdelen zelf en beschikt daarvoor over verschillende afdelingen: van metaalconstructie en lakkerij tot houtverwerking en montage. Om het hoofd te bieden aan een groeiende en steeds complexere productie, reikte Sirris Potteau Labo de nodige kennis aan.

De uitdaging: tijd en ruimte winnen in een complexe productieomgeving

Potteau Labo is een bedrijf in volle groei met steeds complexere productieprocessen. Het overzicht bewaren over de verschillende projecten en de vele productieorders blijkt vaak een onmogelijke opdracht. Bovendien zorgt de productieaanpak voor grote hoeveelheden halffabricaten (work-in-process). Zo gaat niet alleen veel ruimte verloren, maar loopt ook de doorlooptijd van de geproduceerde onderdelen onnodig hoog op.  

De oplossing: Quick Response Manufacturing

De productieverantwoordelijken van Potteau Labo wisselden ervaring uit in het Lerend Netwerk Doorlooptijdverkorting van Sirris en namen deel aan de Masterclass Quick Response Manufacturing (QRM) met grondlegger Rajan Suri. Met deze kennis op zak en verdere coaching door Sirris, zag het bedrijf de meerwaarde in van een tijdsgebaseerde aanpak als QRM. 

Om de orderverwerking, engineering en productie te stroomlijnen en klanten korte en betrouwbare levertermijnen te garanderen, kiest Potteau Labo er resoluut voor om samen met Sirris een reeks QRM-principes door te voeren. Dat gebeurt onder meer met behulp van:

  • goed gedefinieerde doelstellingen;
  • de introductie van visuele pull-methoden en work-in-processreductie op de werkvloer, en dit vanuit een verbeterde planning;
  • coaching bij tal van PDCA-verbeterexperimenten (Plan, Do, Check, Act) volgens het concept van Toyota Kata.

Stap voor stap zullen de medewerkers van Potteau Labo zo de ene quick-win na de andere behalen – de perfecte motivatie om door te gaan op de ingeslagen weg.

Het resultaat: startschot voor verdere verbetering

Dankzij de opleidingen en coaching vanuit Sirris is Potteau Labo meer dan ooit overtuigd van QRM om niet alleen de doorlooptijd op de werkvloer in te korten, maar ook de orderverwerking en het ontwerpproces te optimaliseren. Zowel in de verschillende productieafdelingen als op kantoor zal het bedrijf de QRM-principes stapsgewijs doorvoeren – met de blik steeds gericht op de vooropgestelde doelstellingen en de betrokkenheid van de medewerkers. 

Tijdens een nieuwe masterclass in Quick Response Manufacturing (QRM) op 14 mei 2014 legt Rajan Suri, de grondlegger van QRM, uit hoe de QRM-strategie bijdraagt tot doorlooptijdverkorting en hoe men als bedrijf deze strategie kan implementeren. Klik hier voor meer informatie.

Tags: