Polymeren sorteren om ze te recycleren

Aan de hand van hun autofluorescerende eigenschappen is het mogelijk polymeren te sorteren. Deze techniek vergemakkelijkt een snelle scheiding tussen plastic materialen om deze te kunnen recycleren.

De recyclage van plastic is enkel een besparing mits een doeltreffend sorteringssysteem. De thermoplasten zijn dikwijls niet vermengbaar en zelfs een beperkt volume van deze mate kan het hersmelten of andere recyclage onmogelijk maken. 

Om dus vóór de behandeling goed te sorteren, bestaan er verschillende procedés gebaseerd op de verschillen in densiteit en de elektrostatische eigenschappen, of ook nog de optische eigenschappen. Deze laatste zijn interessant omdat ze simpel, stabiel en doeltreffend zijn. In het bijzonder is de fluorescentie gemakkelijk te detecteren. 

Lees meer op Techniline.

Tags: