Sirris beschikt over een reeks webcasts met informatie over mogelijke subsidiëring bij het neerleggen van octrooien in de drie regio’s.

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO) stelt al 8 jaar lang een tool voor om gemakkelijker informatie over octrooien voor milieuvriendelijke technologieën op te zoeken.

Om bescherming te genieten voor bedrijfsgeheimen dient men redelijke maatregelen te nemen om geheimhouding ervan te verzekeren. Waarover gaat dit?

Wat zijn de voorzieningen die men dient te treffen wanneer een bedrijf studenten of stagiairs in dienst heeft die deelnemen aan innovatieprojecten waaruit intellectuele eigendomsrechten voortvloeien met toegevoegde waarde?

Heeft u vragen over bepaalde aspecten van intellectuele eigendom, dan heeft Sirris voor u ‘to-the-point’ video’s klaar!

Hoe leest en interpreteert men een octrooi en in het bijzonder de claims ervan als men ingenieur is en geen jurist of specialist in octrooien?

De bescherming van innovaties met octrooien kent een snelle groei. Voorbeeld: het Amerikaanse USPTO octrooienbureau.

Het octrooieren van software wordt steeds vaker toegelaten in Europa.

Op 26 april was het de Werelddag van de Intellectuele Eigendom. Het doel van deze dag was de Belgische ondernemers te sensibiliseren voor het grote belang van de rechten van intellectuele eigendom.

Een webcast beschrijft de beschikbare subsidies voor ondernemingen voor het aanvragen van een octrooi in het Waalse Gewest.