OWI-Lab publiceert white paper over belang van klimaatkamertesten

De white paper focust zich op problemen waarmee windturbines mogelijk te maken krijgen in koude klimaatomstandigheden. Dit document is onder meer gebaseerd op de kennis die het lab opbouwde via testen in haar klimaatkamer in de Haven van Antwerpen en dit sinds de opening ervan in 2012.

De white paper van OWI-Lab gaat dieper in op de manieren waarop testen in een klimaatkamer voordelen biedt in de productontwikkelingscyclus voor windturbines en hun componenten. Het document geeft een overzicht van enkele in het Lab geteste apparaten en van uitdagingen die moeten onderzocht worden tijdens de ontwerpfase met betrekking tot windturbines die operatief zijn in een koud klimaat.

Sinds de opening van de grote klimaatkamer - met 10 m x 8 m x 7 m als afmetingen - voeren de experts van het OWI-Lab testen uit voor bedrijven actief in de windenergiesector en dit onder extreme omstandigheden (in de range -60 °C - +60 °C). Het belang hiervan is onmiskenbaar: gezien het risico op falen van componenten onder invloed van extreme temperaturen is het noodzakelijk hiermee best al vroeg in de ontwikkelingsfase van de verschillende elektrische en mechanische onderdelen rekening te houden. Dit kan bijdragen tot lagere onderhoudskosten op lange termijn en betere prestaties.

Het aantal turbines dat zich op afgelegen en/of moeilijk bereikbare plaatsen bevinden, zoals offshore, in de poolgebieden, de bergen of woestijnen, blijft groeien. Maar ook op plaatsen met een meer gematigd klimaat kunnen de temperaturen onverwacht een uitdaging vormen voor de turbines en hun werking. Het is dus noodzakelijk dat de apparatuur ook onder extreme omstandigheden operationeel blijft en kan 'overleven' in zulke omstandigheden. Daarnaast tracht men zo veel mogelijk uitval te vermijden, zeker gezien de energieopbrengst in de winter hoger ligt door de grotere windsnelheden en grotere luchtdichtheid.

Om deze en nog heel wat andere redenen is het noodzakelijk componenten en tools zo veel en goed als kan onder gelijkaardige omstandigheden te testen en dit is mogelijk in de klimaatkamer van het OWI-Lab.

U kunt de white paper hier lezen of downloaden.