Overheidssteun voor intellectuele-eigendomskosten

De Gewesten kennen bedrijven, en vooral innoverende kmo’s, subsidies toe voor de kosten van octrooiaanvragen.  

De subsidies voor kosten betreffende intellectuele eigendom zijn verschillend in de 3 Gewesten van het land. Sirris is erkend om prestaties te leveren die rechtstreeks te maken hebben met innovaties die leiden tot het aanvragen van een octrooi, om de ondernemingen adviezen te verstrekken bij de bescherming van hun intellectuele eigendom, om panorama's van octrooien uit te voeren of anterioriteiten op te zoeken, enz. Sirris kan u tevens helpen om een dossier op te stellen ten behoeve van de subsidiërende instanties. 

Een artikel in Techniline is volledig gewijd aan de mogelijke subsidies in Wallonië, Vlaanderen en Brussel.

Een eerstvolgende webcast opgenomen door Sirris met experten uit de 3 Gewesten zal meer informatie geven over dit belangrijk thema voor de ondernemingen.

Klik hier voor meer informatie over de IP-diensten van Sirris.