Oproep Lerend Netwerk 'Lean Product Development'

Sirris brengt bedrijven samen die rond het verbeteren van hun productontwikkelingsproces ervaring met elkaar willen wisselen. Wees erbij en schrijf u snel in. 

Een lerend netwerk is een beperkte groep van bedrijven, die regelmatig samenkomen rond een specifiek thema, dat leren door het uitwisselen van praktijkgerichte kennis en ervaringen als voornaamste doelstelling heeft. Deelnemende bedrijven waarderen lerende netwerken zeer hoog bij hun zoektocht naar nieuwe inzichten, oplossingen en methodes. 

Lean Product Development is een brede aanpak om verschillende aspecten van een bestaand productontwikkelingsproces te verbeteren. Indien u manager bent van een R&D-afdeling en zich herkent in een van onderstaande probleembeschrijvingen:

  • nood aan innovatievere producten
  • te lange cyclustijd in productontwikkeling
  • te hoge ontwikkelkosten
  • te veel productverbeteringen nodig

kan dit lerend netwerk wellicht iets voor u betekenen. 

Topics

Een eerder opgericht lerend netwerk behandelde bv. volgende thema’s: Visual management, Set Based engineering, kennismanagement, value stream mapping, value engineering, modular design en planning van engineering resources. 

Vertrouwelijkheid en meerwaarde van het lerend netwerk

Bij de samenstelling van het lerend netwerk is het belangrijk dat de deelnemende bedrijven qua thema’s, verwachtingen en niveau op eenzelfde lijn zitten. Typisch gebeurt deze alignering door een voorafgaand gesprek met Sirris-adviseurs.

Het leereffect wordt des te groter naarmate bedrijven meer informatie willen delen. De uitgewisselde informatie kan gevoelig zijn en wordt dan ook vertrouwelijk behandeld. De deelnemers zijn bereid een NDA te ondertekenen. 

Praktisch

Het lerend netwerk komt 4 halve dagen per jaar samen, bij voorkeur bij een van de deelnemende bedrijven en duurt maximaal 2 jaar. 

De deelnameprijs bedraagt 750 euro voor kmo’s en 1500 euro (excl. BTW) voor grote ondernemingen.

Dit netwerk is exclusief voor Agoria- en Sirris-leden.

Inschrijven  

U kan zich aanmelden door een mail met uw coördinaten te sturen naar de hiernaast vermelde contactpersoon. Hierna volgt een verkennend gesprek. 

Tags: