Opleiding rond risicoanalyse van machines

Op 24 november organiseert Agoria’s expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie een praktijkgerichte opleiding dat de deelnemers in staat stelt om op een systematische wijze risicoanalyses uit te voeren.

Met de machinerichtlijn wil de Europese Unie de veiligheids- en gezondheidsrisico’s bij het gebruik van machines inperken. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant, met de risicoanalyse als basis. Ook bedrijven die bestaande machines aanpassen, moeten een risicoanalyse uitvoeren.

Deze praktijkgerichte opleiding is bestemd voor preventieadviseurs, R&D-managers, projectmanagers, projectingenieurs en ontwerpers. Ze stelt deelnemers in staat om op een systematische wijze risicoanalyses uit te voeren.

Na afloop van de vorming kunnen de deelnemers:

  • De gevaren en risico’s van een nieuwe of te wijzigen machine detecteren tijdens de ontwerpfase
  • Evalueren of de voorgestelde technische oplossingen in overeenstemming zijn met de reglementering
  • Motiveren waarom ze voor een bepaalde technische oplossing kiezen
  • Efficiëntiewinsten boeken bij de navolging van veiligheid- en gezondheidsregels.

De opleiding vindt op 24 november plaats in het Europahotel in Gent. Meer info vindt u op de website van Agoria.