Op weg naar geoptimaliseerde valorisatie van ferro-gebaseerd schroot

Ferrometalen worden terecht gezien als één van de best gerecycleerde en recycleerbare materialen. Er is echter ruimte voor een volgende stap. Binnen het kader van de transitie naar een circulaire economie zal een nieuw project zich toeleggen op de selectieve recyclage en hergebruik van deze materialen.

Ferrometalen worden vandaag massaal ingezameld en terug opgenomen in de materiaalkringloop, zij het met nog te weinig aandacht voor selectief recycleren en hergebruik. Verschroters wenden als eerste stap vaak compactering of versnippering aan, waardoor metalen met waardevolle legeringselementen gemengd worden met niet-gelegeerd staal en verdund geraken. Het zou ecologisch en economisch interessanter zijn om deze specifieke stromen gescheiden te houden en te linken aan de individuele gebruikers. Daarnaast is er veel geschilderd en gecoat staal in omloop dat in de recyclage terugkomt en slechts in beperkte mate kan worden mee ingesmolten omwille van risico’s op VOC-emissies en de uitstoot van andere volatiele elementen zoals zink.

Potentieel voor selectieve recyclage

De grote diversiteit aan metaal- en staalverwerkende bedrijven in Vlaanderen in combinatie met een ver doorgedreven lokaal netwerk van schrootverwerkers en recyclageparken waarin zelfs eindgebruikers hun gebruikte metalen inzamelen, is een ideaal vertrekpunt om het ferro-recyclagelandschap bewust te maken van de potentiële voordelen van ‘schoongemaakt’ schroot.

Nieuwe technologische ontwikkelingen in sortering via materiaalherkenning, nauwkeurigere analysetechnieken en de maatschappelijke drijvende kracht voor het volledig sluiten van alle materiaalkringlopen bieden het juiste platform om die extra stap vandaag te zetten. Het toegepast onderzoek zal worden uitgevoerd onder leiding van CRM (Centrum voor Research in Metallurgie) in samenwerking met Sirris en Clusta.

Projectdoelstellingen

Het project heeft verschillende doelen voor ogen, waarvan deze de voornaamste zijn:

  • Bewustmaking van de waarde van legeringselementen en impact van coatings op recyclage
  • Sensibiliseren van metaalverwerkers rond low cost en snelle analysetechnieken om schrootsortering te verbeteren
  • In kaart brengen van Vlaamse bedrijven die waardevolle 'afvalstromen' van ferro-legeringen hebben en Vlaamse gebruikers van (hooggelegeerde) ferro-legeringen, en deze aan elkaar linken om de afvalstroom van de ene als inputmateriaal voor de andere in te zetten.
  • Voor beklede staalkwaliteiten een proces ontwikkelen om de bekleding selectief en op een economische en ecologische manier te verwijderen, zodat zowel schroot als bijproduct kunnen gevaloriseerd worden.
  • Economische evaluatie van de materiaalstromen tussen de diverse spelers op de markt.

Interesse om deel te nemen aan het VIS-clusterproject CleanScrap of u wenst meer info? Neem contact met ons op!

Tags: