Ook metaalbewerkende industrie heeft baat bij AM

Additieve technologie wint snel aan belang als productietechnologie voor functionele mechanische componenten. Dit wordt ondersteund door de technologische evolutie van enkel de mogelijkheid kunststof prototypes te printen naar de huidige mogelijkheden om volwaardige metaalproducten te realiseren. Om hun concurrentievoordeel te behouden of versterken doen metaalbewerkende bedrijven er dus goed aan te onderzoeken welke rol additieve technologie in hun productie kan innemen.

Om de benuttingsgraad en het potentieel van additieve technologie te vergroten met de garantie van de gewenste eindkwaliteit van het product en binnen een economisch rendabel kader, is Sirris projectpartner in het Europese (Cornet-) project AM4Industry: Kwaliteitsverzekering en kostmodellen ter ondersteuning bij het algemeen inzetten van additieve technologie in de industrie.

Verzekeren van de eindkwaliteit

Om de eindkwaliteit van een onderdeel te verzekeren, zal de hele keten van ontwerp tot nabewerking onderzocht en op elkaar afgestemd worden. Tijdens het ontwerp zullen richtlijnen voor zowel het printen als voor nabewerking ter beschikking komen. Voor het printen zullen simulatiemodellen ondersteunen bij de correcte keuze van procesparameters. Tijdens het printen zullen real-time meetsystemen het proces bijsturen ten einde kwaliteit te garanderen. Na het printen zal de optimale freesstrategie toegepast worden.

Total Cost of Ownership (TCO)

Om bedrijven bij te staan een onderbouwde keuze in bewerkingstechnologie te maken, zal een total-cost-of-ownership-model ontwikkeld worden. Dit model zal toelaten de klassieke bewerkingstechnologie te vergelijken met productie via additieve technologie. Het model zal niet louter de productiekosten in kaart brengen, maar ook de ontwerpvoordelen (lichtgewicht, verbeterde functionaliteit, ...) en mogelijke nieuwe markten en opportuniteiten mee in rekening brengen.

Het project, met onderzoekspartners in België, Oostenrijk en Duitsland, is op 1 januari 2017 gestart en heeft een looptijd van twee jaar. Om het project mee te sturen, staat er achter elke onderzoekspartner een gebruikersgroep van bedrijven. Tijdens de voorbije eerste stuurgroepvergadering van Belgische bedrijven zijn een tiental industriële cases naar voor geschoven, wat aangeeft dat additieve technologie, inclusief de nauwkeurige nabewerking van de geprinte onderdelen, wel degelijk ‘leeft’.

Ook een interessant thema voor uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer info!

Tags: