Ontwikkelingen in microfabricage uitgelicht

Sinds 2011 kunnen bedrijven terecht  bij het Sirris Microfabrication AppLication Lab (SMALL), om het potentieel van microfabricage en miniaturisatie te ontdekken. Het machinepark werd recent verder uitgebreid, waardoor de mogelijkheden van het lab nu een volledige keten van microfabricage omvatten. Het lab is daarnaast betrokken in tal van projecten en kan zo snel inspelen op opduikende trends. Dit steeds in nauwe samenwerking met de industrie en partners.

Dankzij de combinatie van deze nieuwe hightech apparatuur - een verticale installatie voor micro injection moulding, een draadvonkinstallatie (W-EDM) en een microfreesstation - met de technologie die al voorhanden was, zoals Aerosol Jet Printing (AJP), kunnen de experts van het SMALL-Lab zowel microwerkstukken als macrostukken met micro-details uit polymeren produceren, deze repliceren en zelfs voorzien van intelligentie of andere geavanceerde functionaliteiten. Denis Vandormael, project manager en verantwoordelijke voor het SMALL-Lab: "We kunnen features frezen tot op enkele micron nauwkeurig, microcomponenten spuitgieten, reproduceren en er materiaal of verscheidene functionaliteiten aan toevoegen via microprinten. Zo wordt het mogelijk in één kunststof werkstuk interne kanalen te verwezenlijken en deze van elektronica te voorzien, maar even goed aan het oppervlak functionaliteiten te voegen, zoals sensoren, microchips of leds."

'Plastronics' en Internet of Things

De combinatie van alle machines en technologieën die deze volledige keten van microproductie, -replicatie en -printing beslaat verzameld op één plaats, is uniek in België. Het SMALL-Lab staat open voor R&D en bedrijven die zich focussen op ontwikkelingen op microniveau. Het Lab volgt de trends in microfabricage op de voet en neemt deel aan verschillende binnen- en buitenlandse projecten. Denis Vandormael: In het kader van onze activiteiten en productontwikkelingen duwen we mee aan de kar van 'plastronics', waarbij steeds meer elektronische functionaliteiten worden geïntegreerd in polymeercomponenten. Dit past op zijn beurt volledig in de huidige tendens van het 'Internet of Things', dat vraagt om de mogelijkheid multifunctionele, geminiaturiseerde producten op grote schaal te maken. Bedrijven kunnen dergelijke eisen volledig gerealiseerd zien met onze infrastructuur."

Microfluïda

Ook op het vlak van mircofluïda - de technologie die toelaat om via uiterst kleine chips vloeistoffen te manipuleren, chemische analyses uit te voeren of biomedische diagnoses te stellen - is Sirris actief betrokken. Denis: "Momenteel nemen we deel aan meerdere projecten rond microfluïda voor de bio-industrie of microproductie van mechanische of optische stukken met deze verschillende technologieën."

Miniaturisering effent het pad voor al maar kleinere en krachtigere bestanddelen. Dankzij microfluïda kunnen uiterst kleine chips instaan voor complexe chemische of biologische processen in grote volumes vloeistoffen die voorheen in verschillende stappen verliepen. Analyses verlopen sneller, er moeten minder stalen genomen worden en er komen minder reagens bij kijken. Hierdoor krijgen chemici meer controle over hun processen. Bijkomende troef: het intelligente gebruik van polymeren zorgt bij grote productievolumes voor aanzienlijke kostenbesparingen.

“Onze doorgedreven inspanningen op het vlak van microfabricage laten ons vandaag toe om het volledige productieproces in handen te nemen,” onderlijnt Denis Vandormael, Project Manager en verantwoordelijke voor het SMALL-Lab bij Sirris, "Als het op microfluïda-chips aankomt, beheerst Sirris het hele verhaal: van design, over de productie van gietvormen voor prototypes in polymeren, tot geavanceerde functionaliseringstechnieken zoals het microprinten van geleiders of biologische agenten."

Om eindgebruikers bewust te maken van hoe deze technologie een antwoord kan bieden op hun uitdagingen, wil Sirris de samenwerking met alle stakeholders – eindgebruikers én fabrikanten – uitdiepen en de interactie met toeleveranciers optimaliseren.

Deze inspanningen hebben ondertussen al geleid tot enkele mooie succesverhalen bij bedrijven. Enkele hiervan belichten we weldra in enkele blogposts.

Het SMALL-Lab is betrokken bij het project Change2Micro, dat het gebruik van microprocessing van kunststoffen wil stimuleren in Vlaanderen. In dit kader draagt het Lab bij tot de organisatie van het seminarie 'Innovation through polymer microtechnology' op 13 november in Heverlee. Interesse om dit event bij te wonen? Meer info vindt u op onze agenda!