Onderzoeksresultaten in ontwerp en onderhoud van grote offshore windturbines

Op 2 december organiseren de consortiumpartners van het SBO-project Optiwind en hun eventpartner OWI-Lab een open meeting rond offshore wind. Deze vergadering vindt plaats bij Siemens PLM Software in Haasrode. Zes thema's komen aan bod. 

Het SBO-project Optiwind focust op het ontwerpen en onderhouden van de steeds groter wordende offshore windturbines. Tijdens de meeting zullen de onderzoekers u meer inzicht geven in hun resultaten op het vlak van aandrijfsystemen, wieken, funderingen, netkoppeling en onderhoudsconcepten. Tijdens de lezingen komen zes thema's aan bod, waaronder: 

  1. Substructure decoupling with inconsistent experimental data
  2. Test setup for validation of estimation techniques on mechatronic drivelines
  3. Detailed structural simulations of wind turbine blades: a way to improve our understanding
  4. Emulated inertial response with wind turbines
  5. Foundation monitoring on offshore wind farms

Hierna volgt een keynote-presentatie verzorgd door Siemens, een van de leidinggevende bedrijven in offshore wind. Het namiddagevent eindigt met een receptie die u de gelegenheid biedt bestaande contacten te hernieuwen en nieuwe contacten te leggen binnen de offshore windindustrie. 

Meer weten? Check onze agenda voor praktische info en het inschrijvingsformulier.